Miks edukad ettevõtted seavad eesmärgid koos turundajatega?

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 8. Dec 2016
eesmärkide seadmine

Ettevõtjad mõtlevad vaatamata oma suurusele või väiksusele kasvust, sest kasv tähendab võimalust rohkematele inimestele väärtust pakkuda ja selle tulemusena enam kasumit teenida.
Kasvu eelduseks on õige toode, õige hinnaga ja õigele sihtgrupile. Nende eelduste saavutamise aluseks on koostöö turundusega – sest ühise töö tulemusena saab paika panna eesmärgid, mis mõjutavad suuresti ettevõtte suunda, planeeritakse taktika, kuhu panustatakse ja mil määral.
Toome välja kuus põhilist mõjutuskohta, millele ettevõtte strateegia käsitlemisel turunduse seisukohalt tähelepanu pöörata.

Strateegia

Strateegia seisukohalt on oluline leida vastused järgnevatele küsimustele:

  • Kellega ettevõte konkureerib ja milliste vahenditega?
  • Kas lansseeritakse uus toode või panustatakse olemasolevate toodete arendamisse?
  • Kas loodetakse teha olemasolevatele klientidele lisamüüki või tuleks kliendibaasi suurendada või muuta?
  • Kas oleks vaja esimüügiartiklile uus toode kõrvale tekitada?

Olenevalt, kuhu rõhk strateegiliselt asetatakse, vajab see edu saavutamiseks läbimõeldud tegevusplaani.

Tuntus turul

Tuntus ja bränding on Sinu toote või teenuse jaoks olulised müügiargumendid, sest kui oled nähtav, siis oled ka usutavam. Küsi endalt:

Kas Sinu ettevõte on turul tuntud?
Kas Sinu sihtrühm on Sinust teadlik?

Nendele küsimustele vastates võid avastada, et oled siiamaani midagi valesti teinud või püüdnud hoopis valet sihtrühma.

Kui Sa alles kasvatad oma tuntust, siis on oluline teha seda järjepidevalt ning järgides paika pandud strateegiat, et loodud bränding oleks kõigile osapooltele üheselt mõistetav ja äratuntav.
Järjepidevus on muutuvas ärikeskkonnas oluline, mistõttu tuleb üles ehitada taktikad, mis toetavad ja kasvavad koos Sinu tuntuse kasvamisega sihtrühmas. Olulised tuntuse kasvatamise võimalused tänases turusituatsioonis on eestvedamine, otsingumootori turundus ja veebi nähtavus,  samuti kõnelemine valdkonna olulisematel üritustel.

Kvaliteetsete kontaktide toomine

Kvaliteetsete kontaktide ettevõttesse toomine on turunduse üks peamistest tegevusvaldkondadest ja seda käsitletakse pea alati koos tuntuse saavutamisega.
Kuidas jõuavad Sinu ettevõttesse tootest/teenusest huvitatud inimesed – kas nad tulevad läbi otsemüügi, veebilehe, reklaami, soovituste, kas nad helistavad või emailivad?
Oluline on teada saada millise turundustegevuse tulemusel see sünnib. Kui kontaktid tulevad, siis toimid Sa õigesti, kui ei, pead midagi muutma. Kõige eemaletõukavamad on külmkõned ja müügiinimeste püüdlus müüa mitteteadlikule kliendile ehk müümine nö tühja koha pealt. Kui kontaktid ei soorita ostu, siis tuleb protsessi analüüsida ja parendada.

Tugi müügile

Turunduse ülesandeks on tagada, et müügil on olemas vajalikud ja efektiivsed toetusmaterjalid. Turunduse ja juhtide ühine ülesanne on leida vajalikud vahendid, tagades tegevusplaani piisava eelarvega, nii et turundus saab müügivahendid hoida päevakohastena ja neid edasi arendada vastavalt turu muutumisele.
Praegusel digiajastul on enamus materjalidest ja vahenditest digitaalsed ning .pdf või .ppt formaadis allalaetavad. Samas saab neid kasutada müügimaterjalina ettevõtte külalistele näitamiseks või erialanäitustel brošüürina jagada. Oluline on materjale kohendada vastavalt siis kas visuaalsemaks või detailirohkemaks – põhiline, et sõnum arusaadavalt kliendini jõuaks.

Klientide lojaalsus

Kas Sinu kliendid pöörduvad ikka ja jälle Sinu juurde tagasi? Oluline on teada, millist lähenemist nad ootavad – kas personaalsemat või mitte nii väga isiklikku?
Tuleb uurida ja testida, kas Sinu toote või valdkonna kohta saab klientidele saata uudiskirju või on parem hoida neid valdkonnaga seonduvalt kursis sotsiaalmeedia vahendusel. Tähelepanu tuleb pöörata strateegiale, kuidas siduda olemasolevad kliendid oma ettevõttega – kas on olemas lojaalsusprogrammid?  Kui ei, siis on aeg nendele mõelda.

Töötajate lojaalsus

Parimaks reklaamiks ettevõttele on kui töötajad ise kasutavad ettevõtte teenust või toodet. Ei tohi alahinnata ettevõtte töötajate müügiressurssi, vaatamata sellele, et tegemist ei ole otseselt müügiinimestega, siis nende hoiakud ja kõne ettevõtte sees ja ettevõttest väljapoole, mõjutab otseselt efektiivust ja tulemusi, samuti mainet turul. Oluline on ettevõtte sisekliimale ja protsessidele tähelepanu juhtida, et kõik tunnetaksid oma panust ja olulisust ettevõttes.

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et turundajad saavad paljuski mõjutada ettevõtte liikumissuunda, kuidas ettevõte sisemiselt toimib ja väljapoole peegeldub. Ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kasvu tagavad läbimõeldud taktikad ja järjepidevalt eesmärkide suunal tegutsevad töötajad.

Loe ka:
Postitus: Bränd nullist sajani!
Postitus:10 võimalust turundusest kasu saada

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu