Bränd nullist sajani!

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 3. Nov 2016
bränd nullist sajani

Meid kõnetavad ettevõtted, mis on edukad, kus töötavad rahulolevad inimesed ja kus teenitakse head raha. Igaühe soov on, et tema ettevõte või tööandja vastaks nendele kriteeriumitele.

Populaarne sõnapaar „tööandja bränding“, millele fookusseerimine peaks tõstma ettevõtte edukust ja seal töötavate inimeste rahulolu, on suurepärane algatus, kuid seda viljeledes ei tohi unustada, et brändi ei ole võimalik peale suruda ja forsseerida, vaid see peab tulema seest ja vabast tahtest, sest ainult fassaadiga õnnestumist ei saavuta.

Bränd iseloomustab ettevõtte olemust, mis peegeldab pühendumust, kvaliteeti ja identiteeti. Need kolm aspekti on ettevõtte edu aluseks ning loovad usaldusväärsuse nii klientide kui töötajate silmis. Tihti viiakse hea brändi loomiseks läbi uuringuid, turunduskampaaniad, tekitatakse ettevõtte visuaalne väljanägemine ja koolitatakse töötajaid. Ettevõtte bränd luuakse tihti eelkõige raha eest ja kiputakse unustama, et ettevõtte sisuks on tema inimesed – omanikud, juhid ja töötajad.

Enamasti ollakse harjunud, et tööandja vastutab meie heaolu, sissetuleku, ohutuse ning paljude muude asjade eest. Jah, see on mugav, sest nii ei saa keegi näpuga näidata, et sinu valik, sina ise oled süüdi.
Oluline on muuta lähenemist ja mõtteviisi kõigil ettevõtte töötajatel, et igaüks ise vastutab oma võimaluste, kohustuste ja tulemuste eest. Õnn väljendub isiklike eesmärkide saavutamises ning nende poole pürgimises, soovis areneda ja tundes end väärtuslikuna. Täites eesmärke omame kontrolli oma edu, käekäigu ja õnne üle. Igaüks võiks läbi lugeda Robin Sharma raamatu „ The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life“ , mis toob välja, et oma tööd tuleb teha südamega, olenemata, mis positsioonil sa oled ja anda endast alati maksimum ning paremal juhul rohkemgi veel! Juhid ei tohiks karta inimeste arengut, sest inimene on piisavat laisk, et mugavustsoonis püsida. Seega inimeste enesearengut tuleb toetada ja suunata neid ise vastutust võtma. Häid juhtnööre ja inspiratsiooni saab Simon Sinek’i raamatust  „Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action“. Inimesed, kes ei suuda avaneda ja kellel puuduvad eesmärgid edasi areneda, tuleks asenda, andes neil võimaluse käia oma teed, et nad ei takistaks ettevõtte arengut.

Koos kasvades tekib ettevõtte sisene sünergia, mis toob inimestele sära silmadesse ja annab tahte ettevõtte nimel pingutada – pühendunud töötajad tagavad ettevõttele edu ja on seal töötades õnnelikud.

Kokkuvõtlikult võib öelda , et panustada tuleb ennekõike inimestesse – kui inimene areneb, areneb ka ettevõte. Bränd kasvab siit edasi ise, võite selles kindel olla!

Üles
crossmenu