Turunduse võimuses on kokku viia tarbija ning ettevõtte poolt pakutav toode või teenus.
Turunduse eesmärgiks seejuures on tõsta mõlema poole teadlikkust teineteisest ning tagada, et osapooled oleksid teineteisele kasulikud.

Meie eesmärgid seonduvalt Sinu ettevõttega on:

  • leida üles Sinu toote/teenuse tarbijad;
  • viia sõnum nendeni, tõstes nende teadlikkust;
  • suunata nad ostu sooritama.

Võidab klient – tema probleem saab lahenduse.
Võidab ettevõte – kasvatades käivet ja kasumit.

Soovid täiendavat informatsiooni, kuidas meie saaksime teineteisele kasulikud olla, siis võta meiega ühendust.

Märksõnad:

  • turunduse planeerimine;
  • turundusstrateegia;
  • toote turuletoomine;
  • turu segmenteerimine;
  • sihtrühmad;
  • turu kaardistamine;
  • kliendi vajadused.