TEENUSED

 

Turundustegevused konsultatsioonist teostuseni!

Turunduskonsultatsioon

 

Turunduse võimuses on kokku viia tarbija ning ettevõtte poolt pakutav toode või teenus.
Turunduse eesmärgiks seejuures on tõsta mõlema poole teadlikkust teineteisest ning tagada, et osapooled oleksid teineteisele kasulikud.

Meie eesmärgid seonduvalt Sinu ettevõttega on:

  • leida üles Sinu toote/teenuse tarbijad;
  • viia sõnum nendeni, tõstes nende teadlikkust;
  • suunata nad ostu sooritama.

Võidab klient – tema probleem saab lahenduse.
Võidad Sina või sinu ettevõte – kasvatades käivet ja kasumit.

Soovid täiendavat informatsiooni, kuidas meie saaksime teineteisele kasulikud olla, siis võta meiega ühendust.

Märksõnad:

  • turunduse planeerimine;
  • turundusstrateegia;
  • toote turuletoomine;
  • turu segmenteerimine;
  • sihtrühmad;
  • turu kaardistamine;
  • kliendi vajadused.

Ettevõtte analüüs ja tegevuste planeerimine

 

Planeerimise faasis õpime Sinu ettevõtet tundma, kaardistame turu ja leiame unikaalse müügiargumendi, miks peaksid kliendid just Sinult ostma.

Koostööst sünnib plaan, mille jätkuvad ja suunatud tegevused aitavad saavutada Sinu ettevõtte nähtavuse, soovitud käibenumbrid ja turupositsiooni. Tegevusplaan täpsustab tööriistad, ajakava ja eelarve. Määrame ka mõõdikud, mille abil tulemusi hindame.

Tulemusi näitavad käibenumbrid, kontaktibaasi kasv, sotsiaalvõrgustike kontaktiarvud ja nähtavuse suurenemine laiemalt ning arvamusliidi positsiooni saavutamine.

  

Turundustegevuste teostamine

 

Kuidas sisseostetud turundusteenus töötab?

Sinu ettevõtte edu ja soovitud tulemuste saavutamine on meievahelise koostöö eesmärgiks.

Planeerimisfaasis oleme õppinud tundma turgu, koostanud tegevusplaani Sinu ettevõte nähtavamaks muutmiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks ning nüüd alustame tegevusplaani elluviimist.

Tegevusplaan sisaldab kirjeldusi koos eelarve, tähtaegade ja mõõdikutega ning teostus lähtub otseselt sellest. Jooksvalt anname tagasisidet protsesside edenemise kohta ja vajadusel kohtume ülesannete täpsustamiseks.

 

Võta ühendust

2 + 14 =