10 võimalust turundusest kasu saada

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 3. Oct 2016
kuidas turundusest kasu saada

Näen pidevalt ettevõtteid, kes tahavad turundust enda heaks tööle panna, aga justkui ei tea, millele tähelepanu koondada. Kõik saab alguse turundusstrateegiast, eesmärkidest ja teekonnast nende saavutamisel. Millised on need pidepunktid, kus turundus saab ettevõttele lisaväärtust luua ja ühiselt tegutsedes võidud koju tuua?

1)      Edukas müük põhineb õigetel sõnumitel
Oluline on määratleda oma ideaalne klient, kelle ootustele vastavat toodet/teenust soovitakse pakkuda. Turunduse ülesandeks on luua sõnumid, millega soovitakse ideaalset klienti kõnetada ja millele toetudes saab müük tehingud sõlmida.

2)      Kliendi elutsükli tundmine annab aluse käitumismustritele
Turundus saab müügile anda suurepärase sisendi klientide käsitlemisel, neid analüüsides. Uued kliendid vs vanad, juhuslikud ostjad vs püsikliendid ehk kellele, kuidas ja mil määral tähelepanu osutada.

3)      Turundustegevused töötajate suunal aitavad rahulolu tõsta
Töökeskkonna parandamine ja informatsiooni liikumine ettevõtte siseselt, innustab ja annab inimestele kindlustunde ning tahte ettevõtte nimel pingutada.

4)      Toob huvilised
Turundus teeb müügi jaoks lobitööd ehk püüab kliendi tähelepanu tema liikumise infoväljas, teavitades teda teenuse/toote olemasolust, mis lahendab tema jaoks ühe olulise mure. Erinevaid turunduskanaleid kasutades jõutakse õige kliendini.

5)       Toob klientidelt tagasiside
Olemasolev kliendibaas omab väga kasulikku informatsiooni ettevõte pakutava teenuse/toote kohta ja toob välja valupunktid, millele tähelepanu pöörates on võimalik ettevõtte edule hoogu juurde anda.

6)      Annab ülevaate müüdud toodete/teenuste kohta
Oluline on teada, millised tooted müüvad ja toovad loodetud tulu. Tooted, mis on ajast maha jäänud ja miinust genereerivad, tuleks uuendada või pakkumisportfellist eemaldada.

7)      Tõstab klientide teadlikkust tootest/teenusest
Müügini jõuavad kliendid, kes on tootega tuttavad, teavad selle eeliseid ja kasutamiskohti.

8)      Annab ülevaate konkurentidest
Turul tuleb eristuda ja eristumiseks on vaja teada, kellest tuleb erineda ja millisel määral. Analüüsi selleks teeb ära turundus ja selle tulemusena sünnivad müügile argumendid.

9)      Annab ülevaate turu kohta
Turundus teostab majanduskeskkonna analüüsi ja näitab kätte suunad, mille järele on turul nõudlus.

10)   Loob püsivad sidemed
Turundus hoiab ettevõtte kliente – mäletatakse sünnipäevasid, tänatakse koostöö eest, peetakse jõule ja ühispidusid ehk luuakse kestvad suhted. Kordi odavam on hoida olemasolevaid kliente, kui uusi leida.

Ettevõte saab toimida vaid tervikuna, kõik lülid kliendi soovi tekkimisest kuni toote/teenuse temani jõudmisel, peavad olema täidetud kõrgetasemeliselt, sest vaid nii saab ettevõte olla parim ja annab kliendile loodetud väärtuse ning ettevõttele soovitud käibe ja kasuminumbrid.

Seega koostöö müügi ja turunduse vahel on ülioluline. Siin on küsimus ettevõtte juhtidele, kui targalt nad oskavad turundust ära kasutada?

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu