Kas panustada brändi või toote turundusse?

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 12. Sep 2016
brändi või toote turundus

Tihti ettevõtjad küsivad, millistesse turundustegevustesse panustada, et kasvatada ettevõtte nähtavust. Enne tegevustele mõtlemist ja plaani väljakäimist on oluline ettevõttega paika saada hetkeolukord, valupunktid ja eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Pärast arutelu selgub ettevõtja tegelik vajadus panustada kas brändi või toote turundusse. Üks ei ole tähtsam kui teine ja tegevusi tehakse paralleelselt, kuid oluline on eristada tegevused, mis ühel või teisel juhul eesmärki mõjutavad.

Tegevuste valikul tuleb arvestada toote ja brändi turunduse erinevustega:

Toote/teenuse turunduses peab arvestama:
– ajalist piiritlust;
– aegumist;
– müügiks valmisolekut;
– vastavust küsimusele: „Mis probleemi tarbija jaoks lahendab“?
– tootja toodab toodet;
– on kergesti kopeeritav;
– pakub konkreetseid funktsioone;
– võib olla nii materiaalne kui ka immateriaalne.

Brändi turunduses peab arvestama:
– süsteemsust ja ajatut lähenemisest – logo, väljanägemine, sõnumid jne;
– aegumatust;
– eristuvust turul;
– vastavust küsimusele: „Millist väärtust tarbijale loob?“
– on tarbija teadvuses;
– ei ole lihtne kopeerida;
– pakub tarbijale väärtust;
– on immateriaalne.

Kiiret ettevõtte nähtavust saab saavutada toote turundamisega, mille puhul pööratakse tähelepanu konkreetse toote  funktsioonidele ja lahendustele, mida see kliendile pakub. Tehakse kampaania, kontakteerutakse sihtgrupiga otse või läbi meediumite. Kuna toote eluiga on lühike, sest konkurendid kipuvad kopeerima ja ettevõtja ise arendab toodet edasi, siis tootepõhised turundustegevused vajavad tarbija oskuslikku veenmist ja toote parima väljatoomist piiritletud ajaperioodil.

Brändi luuakse aastaid. Usaldusväärsus, usutavus, kvaliteet tarbija silmis teenitakse välja läbi kogemuse. Ettevõte hoiab ja pakub kindlat taset, ollas sealjuures turul nähtav ja tajutav, kinnitades sellega kliendile tema otsuse õigsust. Turul opereeritakse süsteemselt alati sama identiteeti, sümboleid, logo, sõnakasutust kasutades. Oluline on panustada brändi tugevusse, sest see tagab ettevõtte edu pikemas perspektiivis.

Seega konkreetsed turundustegevused  otsustatakse pärast eesmärgi paikapanemist. Oluline on leida pakutavale toodetele koht tarbija teadvuses järgides sealjuures sõnumeid, eristuvust ja süsteemsust tugeva brändi kasvatamise seisukohalt.

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu