Kes võidab bränditoodete kasutamisest?

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 29. Aug 2016

Me kõik oskame nimetada tuntud inimesi, ettevõtteid, tooteid, linnasid … Millegi poolest on nad erilised, jäävad meelde ja on meid mõjutanud.

Me käitume oma põhimõtete, väärtushinnangute ja arusaamade järgi, mis iseloomustavad meid kui indiviide. Toodete tarbimisega on sama, see on märk meie uskumuste, arusaamade ja ka võimaluste kohta. See ei tähenda, et kõigis valdkondades peab äärmustesse laskuma, kuid meile kõige olulisemates küsimustes, otsustame ka kõige parema kasuks, sealjuures ei ole määravaimaks kriteeriumiks hind, vaid saadav väärtus.

Ettevõtjad jagunevad kaheks.

Esimesed on nn nimeta ettevõtjad, kes müüvad oma klientidele nimeta tooteid. Nende toode võib olla hea või halb, nad võivad seda müüa kallilt või odavalt, kui leidub ostjaid, kellele nad seda pakuvad. Suurimaks miinuseks seda tüüpi ettevõtjatele on osalemine hinnasõjas, sest nende toode ei eristu konkurentide omast muul viisil kui hind. Nende tootega ei samastuta ja seeläbi ei loo nad rohkem väärtust.

Teist tüüpi ettevõtjad on nn nimega ettevõtjad, nad on turgudel teatud ja nende tooteid soovitakse ise osta. Mis neid siis eristab nimeta ettevõtjatest? Ja miks neil on õigus küsida oma toodete eest kõrgemat hinda? Sest nime väljaütlemisega kaasneb vastutus, tuntud nimi oma headuses tagab alati kindla kvaliteedi tarbijale. Meie ümber on palju umbmäärast, nimetust ja seetõttu ka vastutustundetust. Ettevõtjad, kes julgevad ja tahavad oma nimega vastutada, näitavad üles julgust pakkuda püsivat kvaliteeti, pakkuda tarbijale alati parimat ning vastutada öeldu ja tehtu eest. Selliseid ettevõtjaid armastatakse, nende tooteid otsitakse ise ja nende toodete eest makstakse rohkem.

Nende kahe ettevõtte tüübi suurim erinevus seisneb usalduses, usaldus mida tarbija nende suhtes tunneb. See tunne tekib ajapikku ning selle taga on ettevõtjad, kes usuvad oma toodetesse, töötajatesse ja klientidesse ning panustavad edenemisesse järjepidevalt.

Seega brändikaupade kasutamisest võidavad kliendid, sest tänu tarbitud tootele tajuvad nad saadud väärtust, läbi samastumise kvaliteedi ja kindlustundega tõuseb nende enesekindlus ja rahulolutunne. Ettevõtjad saavutavad tänu bränditeadlikele klientidele suurema huvi ettevõtte, toodete ja teenuste kohta ning võidavad ka rahaliselt.

Üles
crossmenu