Alatine küsimus: „Kuidas mõõta turundust?“

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 12. Aug 2016
kuidas mõõta turundust

Ettevõtjaid huvitab investeeringute tulusus (ROI), kõike soovitakse mõõta ja numbrites kajastada. Numbrid on lihtsad, must-valgel ja kõigile ühiselt mõistetavad. Turundusega on aga pisut keerulisem, sest tehtud kulule ei pruugi kohest tulunumbrit vastu näidata olla.

Ettevõtte tõeliselt hea turunduse tunneb kohe ära, seda on näha töötajate silmist, ettevõtte kultuurist, püsiklientide arvust ja uute klientide huvist.

Mõndagi ülal nimetatud kriteeriumist saab mõõta, aga tulemuste mõõtmisele eelneb pika-ajaline süsteemne töö. Ettevõte saavutab usaldusväärsuse ajapikku, ikka ja jälle töötajate ning klientide ootustele vastates, kindlat kvaliteeti pakkudes ja oma lubadusi täites.

Turundustegevuste mõõtmise võib jagada kaheks: tunnetuslikuks ja numbritele põhinevaks.

Tunnetuslikeks mõõdikuteks ettevõttes saab välja tuua tajutava õhkkonna, ümbritseva keskkonna ja  vestluse töötajatega. Neid väärtusi numbritesse panna on keeruline.

Teisalt numbrites saab mõõta kliente, kui kasumlikud nad on, kas nad sooritavad kordusoste, kas ettevõtte vastu tuntakse huvi ja mil määral? Keskendudes neist viimasele, on võimalik tänapäevases digimaailmas igat veebis tehtud liigutust peensusteni mõõta –kasutades tööriista Google Analytics’it. See näitab ära, kuidas klient Sinu kodulehel liigub, millel ta klikib, milliseid otsisõnu kasutab jne. Siiski ei ole ettevõtjatel mõistlik koguda nn odavat populaarsust, mis oma klikkide arvult rekordeid lööb, sealjuures Teie uskumustega kokku ei lange ning pikemas perspektiivis ettevõtte imagole hästi ei mõju. Teatavasti ei tähenda lühiajaline populaarsus pika-ajalist edu.

Hoidke oma visiooni, liikuge eesmärkide suunas ja looge suhteid, mis kestavad. Pelgalt numbrite jälgimine ei anna Teile loodetud tulemusi.

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu