Pane enda jaoks tööle nii aktiivsed kui ka passiivsed turundustegevused

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 4. Jan 2017
aktiivsed ja passiivsed turundustegevused

Turundajatel ei hakka kunagi igav, tegevusi, millega uusi potentsiaalseid kliente kõnetada ja olemasolevaid hoida, on väga väga palju. Strateegia paikapanemiseks on oluline tegevused kaardistada – millele panustada, mil määral ning siis näidata üles järjepidevust tegevuste elluviimisel. Strateegilisest vaatenurgast võib turundustegevused jagada kahte suuremasse gruppi: aktiivsed ja passiivsed.

Aktiivseteks turundustegevusteks on näiteks kontakteerumine müüjate ja ostjatega emaili või telefoni teel. Personaalsed kohtumised, samuti näitustel ja kontaktiloomisüritustel osalemine või klienditagasisidega tegelemine. Kõik, mille fookuses on suhte ülesehitamine ja vahetu suhtlemine. Passiivseteks turundustegevusteks on näiteks reklaamide avaldamine, blogipostitused, kodulehe uuendamine, visiitkaardid ja brošüürid, SEO ja muud tegevused, mis on suunatud teadlikkuse tõstmiseks ja kliendi silme-ees püsimiseks ilma aktiivse sekkumiseta.

Mõningatel tegevustel on nii passiivsete kui ka aktiivsete tegevuste komponente, näiteks kui Facebookis, Twitteris ja Instagramis saad kommentaare või uuendad uudistevoogu, siis on tegemist passiivse tegevustega. Aktiivseks muutub tegevus juhul, kui vahetult vastad kommentaaridele või küsimustele ehk tekib dialoog jälgijate, klientide või koostööpartneritega.

Olulised on mõlemad nii aktiivsed kui ka passiivsed turundustegevused. Ettevõtte omanikud ja töötajad on enamasti mõlemat suunda esindavate tegevustega seotud, kuid üldjuhul tuntakse ennast tunduvalt mugavamalt passiivse turundusega tegeledes.

Aktiivne turundamine

Tugevused
– Annab võimaluse potentsiaalsete klientidega näost-näkku kohtuda.
– Võimaldab koheselt luua usalduslik suhe läbi vahetu suhtluse ning teabevahetuse.
– Võimaldab küsida tagasisidet toote ja selle omaduste sobivuse kohta.
– Tagab kliendi rahulolu, mis tõstab tõenäosust, et klient soovitab toodet isiklikult edasi.

Väljakutsed
– Kohtumised potentsiaalsete klientidega võivad kujuneda kulukaks – istumised kohvikutes, näidiste jagamine jne.
– Sobivasse kohtumispaika jõudmine ja mitmete potentsiaalsete klientidega kohtumine on väga ajamahukas.

Passiivne turundamine

Tugevused
– Võimaldab oma toote või teenuse kohta infot edastada erinevatesse meediakanalitesse, mis tõstab ettevõtte nähtavust;
– On suhteliselt soodne  – blogi kodulehel, FB uudistevoog jne.
– Tootest või teenusest huvitatu saab enne ostu põhjalikult Sinu tootega tutvuda, veendumaks, et teeb õige valiku. See hoiab ära mitmed hilisemad pretensioonid.

Väljakutsed
– Pole kindel, et Sinu reklaam või blogipostitus ka õige tarbijani jõuab.
– Tänapäeval valitseb tohutu informatsiooni üleküllus – et sõnum kliendile kohale jõuaks ja teda ostma veenaks, peab Sinu „reklaamil“ olema rohkem kui kümme kokkupuudet potentsiaalse kliendiga. Seetõttu võib kliendi ostuotsus venida väga pikaks.

Turundustegevused on parim võimalik viis näitamaks potentsiaalsetele klientidele, kuidas Sinu toode või teenus saab teda aidata. Tootest lähtuvalt ning aja ja panuse efektiiseimaks ärakasutamiseks on oluline kokku sobitada passiivsete ja aktiivsete turundustegevuste mix. Ülevaate erinevatest turundustegevustest leiad SIIT.

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu