Kuidas ehitada edukat brändi?

Kuidas ehitada edukat brändi?

Kes meist ei sooviks kuuluda tugevasse ettevõttesse, olla osa edust ja õnnestumistest? Uuringud näitavad, et tarbitakse ja usaldatakse tuntud kaubamärke ja pigem usaldatakse oma raha neile, kui mittetuntud ettevõtetele. Mis tähendab, et bränd kui ettevõtte tuntuse mõõdik, toob ettevõttele enam tulu, soovitusi ja loob kindlustunnet töötajatele.

Kuidas siis luua tuntud kaubamärki ja ehitada üles ettevõtte brändi? See on teadlik tegevuste planeerimise protsess, milles tuleb olla järjekindel, eristuda konkurentidest ja luua püsivat väärtust tarbijaskonnale.

Et paremini mõista brändi tähendust, siis kokkuvõtvalt saab seda defineerida, kui tarbijate peas tekkiv assotsiatsioon mõeldes teatud teenusele või tootele. Seda iseloomustavad kättesaadavus, kuju, värv, pakend, koduleht ja sotsiaalne kuvand, reklaamid ja sõnumite sisu, teenindus jne.

Alljärgnevalt on toodud sammud eduka brändi loomiseks.

1. Alusta sihtgrupi ja kliendi määratlemisest

Mõtle välja, kes on sinu toote või teenuse tarbija, tea millised on tema valupunktid ja vastavalt sellele koosta oma sõnumid. Sõnasta enda jaoks võimalikult täpselt kliendi olemus, kus ta asub, mida tarbib, kus on tema liikumistrajektoor.

Nt: õpilased, kes elavad välismaal, kodus töötavad emad, golfi armastav tegevjuht jne

Eesmärk on ennast nendega samastada ja sellest tulenevalt oma sõnum luua. Tulemusena tarbivad nad sinu loodud sisu, loevad ja klikivad su reklaamidel ja annavad sulle oma emaili, et edaspidi kasulikku informatsiooni saada.

Brändi ehitamise seisukohast on see väga vajalik, sest nii suudad oma tegevustes olla keskendunud ja alati kindlat suunda hoida, see muudab ka kogu edasise protsessi sinu jaoks lihtsamaks ja selgemaks.

 1. Tea oma ehitatava brändi suuremat eesmärki

Mõtle, mis on Su tegevuste suurem sõnum, eesmärk, väärtus, mida tarbijale luuakse. Sellega määrad ära oma eksisteerimise vajalikkuse. Kui see on paigas, siis see loob tagala, millele saad alati toetuda ja enda jaoks põhjendada olemise olulisust.

Lisaks annab eesmärgi teadmine Sulle tegutsemistuhina ja kirglikkuse töö vastu.

Peab ka arvestama, et eesmärgini liikumisel suhestub kliendi teadvuses tervikpilt visuaalsest ja materiaalsest poolest Sinu brändiga seonduvalt – see kas siis toetab seda või ei – sõnumid, tähtaegadest kinnipidamine, personaalsus jne.

Tegevuste ja sõnumite järjepidevusega lood sa enda ümber kuulajaskonda, kes kasvab, kui Sinu pühendumus ja missioon nendega samastub. Lojaalsetel fännidel on võim Sind viia oma ettevõtmisega täiesti uuele tasemele.

 1. Tunne oma konkurente

On oluline, et Sa tead, kellega Sa turul konkureerid,  sest see aitab Sul neist eristuda. Kaardista enda jaoks turg, õpi tundma nende sõnumeid, nende opereerimist turul ja piirkondi, kus nad tegutsevad. Kaardista enda jaoks nende toote/teenuse ampluaa,  otsi kanaleid, kus nad ennast reklaamivad, vaata sõnumeid,  mida nad kasutavad ja võimalusel ka tihedust, kui tihti nad on pildil.

Nii saad sa tagasiside, kui nähtavad nad erinevates kanalites on, milline on nende toode, kas kliendid suhestuvad nendega: kirjutavad tagasisidesid, kommentaare kodulehele, sotsiaalmeediasse.

Selle tulemusel saad sa oma toote neist erinevaks kujundada.

 1. Kirjelda oma toode

Määra ära, millisel kvaliteeditasemel sa oma toodet/teenust pakud. Kas pigem masstootmine või personaalsem lähenemine? Alguses oled ikka väike, aga millises suunas liigud? Mõlemal on omad plussid ja miinused.

Toote/teenuse kirjeldamisel too välja selle omadused ja kasud, mis selle unikaalseks muudavad. Mõtle,  mis panevad kliendi sinu brändi ostma. Selle mõte on kliendile luua tegelikku väärtust,  mis kasu ta reaalselt saab, kui Sinu toodet või teenust kasutab.

Nt: käsiautopesula Põhja-Tallinnas, trükikoda ka suurte tiraažide jaoks jne.

 1. Loo logo ja hüüdlause

Need kaks võtavad visuaalselt kokku Sinu tegutsemise. On hea, kui näed suuremat pilti tulevikust, kuhu soovid jõuda ja arvestad logo ja sõnumi juures oma kasvupotentsiaali. Kindlasti oskavad nõua anda professionaalsed kogemustega kujundusettevõtted,  aga oluline on ka enda joaks määratleda ootused ja unikaalsus brändi visuaalses pooles, et tulemus hiljem maksimaalselt kasu tooks.

Tihti luuakse logo juurde ka identiteediraamat,  kus kirjeldatakse ära logo kasutamise eeskirjad, värvid, fondid, kasutamine erinevatel pindadel, negatiiv jne.

Logo ja hüüdlause loomine on brändi ehitamisel kindlasti olulised, sest need käivad Sinuga kaasas kõikjal,  alates ettevõtte blanketist kodulehe ja reklaamideni välja.

 1. Määra brändi olemus

Teades oma kuulajaskonda, saad määrata, milline on Sinu suhtlemisstiil nendega. Kas pigem vaoshoitud, stiilne, karge, konkreetse ja viisaks väljendusstiiliga või pigem nooruslik, lustakas, kõnekeelt kasutav. Läbi selle määratluse on Sul lihtsam samastuda oma kuulajaskonnaga ja oma sõnumeid jälgima panna.

 1. Loo brändi tutvustav 30 sekundiline sõnum

Brändi tutvustava sõnumi loomine aitab Sinu klientidel paremini hoomata, millega Sa tegeled,  kelle jaoks sa seda teed ja millist kasu nad sellest saavad. Läbi sõnumi on võimalik luua emotsionaalne side oma kuulajaskonnaga. Sõnumit luues hoia see selge ja lihtsana, et arusaamine oleks ühene ja kiire. Pea siinkohal ka meeles, et kõige olulisem ei ole mitte toote kirjeldamine, vaid millist kasu see loob tarbijale.

 1. Ole järjepidev

Vali oma sõnumite edastamiseks kanalid ja kasuta neid järjepidevalt. Usalduse ja lojaalsuse brändiga suudad Sa tekitada vaid siis,  kui oled pidevalt ja äratuntavalt pildis. Jää iseendaks ja truuks valitud stiilile, kuulajaskonna kasvatamine on järjepidev töö ja usu, kui teed oma tööd südame ja innustusega, siis saad ka magusaid vilju maitsta.

 1. Brändi uuendamine (vaid tõsisel ja kaalutletud vajadusel)

Brändi uuendamist võetakse ikka aegajalt ette, kas siis ettevõtte omanikeringiga seonduvalt, ühinemistega, ettevõtte vanusest või muudest muutujatest tingituna. Kindlasti kujutab see endast riski, kuidas tarbijad uue omaks võtavad, kuid piisava teavitustöö ja kvaliteedi säilitamisega, tähendab see pigem ressursi kasutamist, mis teadliku toimetamise juures suudab lisaks lojaalsete klientide säilitamisele ka uut turgu juurde võita.

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et brändi ehitamine vajab loomingulist ja läbimõeldud lähenemist.  On oluline tegeleda kõigi ülalpool toodud punktidega ja põhjalikult, sest see annab sulle toetuspunktid edasisel arenguteel. Keskenduda tuleb väärtuse pakkumisele, tundes oma klienti ning olles talle äratuntav ja kättesaadav, selliselt on võimalik mägesid vallutada. Kliendid hoolivad ettevõtetest, kes neist hoolivad ja tulemusena võidavad kõik.

 

Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Suhted klientidega – nii sisemiste kui ka väliste klientidega – on elujõud hästi toimivale ettevõttele. Ettevõtted, kus tegeletakse teadlikult kliendisuhete juhtimisega, on kindlasti sammu võrra ees nendest, kes sellega teadlikult ei tegele. Süsteemi loomisel on seda juba lihtne järgida ja täiendada selliselt, et suhete loomine, hoidmine ja parendamine on jätkusuutlik tegevus. Kliendisuhete juhtimisele (Customer Relationship Management – CRM) on võimalik läheneda väga loominguliselt, nt sündmustega seonduv, aga ka masinlikult nö külmkõnesid tehes ja lahtreid täites. Klientidele lähenemine on alati seotud indiviidi omapoolsete arusaamade ja eelistustega ning nende oskusliku ärakasutamisega.

Kliendisuhete juhtimise puhul kiputakse ikka rääkima vaid välise kliendiga tegelemisest. Ka sõna „KLIENT“ seostub meile pigem ostusooritajaga mitte ettevõtte töötajaga. Kuid olulised on mõlemad!  Kuidas tegeleda süsteemselt sisemiste ja väliste klientidega selliselt, et töötajad leiavad motivatsiooni ettevõttesse panustada ja seda arendada ning kliendid ei osta vaid korra, vaid on ettevõtte korduvostjad ja soovitajad turul? Jah, loomulikult on olulised ka toote kvaliteet, hind, jaotusvõrgustik ja muu, mis muudavad toote/teenuse terviklikuks, kuid antud artikli fookuses on suhete haldamine.

Juhtimise aluseks võib tuua kaks märksõna, tunne teda, kellega suhtled, tea tema ootusi ja vajadusi ning kommunikatsioon, mida on alati pigem vähem kui rohkem! Neile kahele fookuspunktile tuginedes suudetakse väga suuri tegusid korda saata!

Suhete juhtimise süsteemi loomisel on hea tugineda erinevatele programmidele, aga need on mõeldud siiski kontseptsiooni toetamiseks, mitte lähtepunktiks endaks. Millised on kliendisuhete arendamise juures kõige olulisemad pidepunktid, millele suhted rajada.

 • Selgita välja kliendi vajadused – on ta töötaja või klient – tea millised on tema ootused. Siin on Sinu kõige paremaks tööriistaks küsimuste esitamine! Hea juht on hea kuulaja! Mida rohkem Sa kliendi vajadustega kursis oled, seda paremini saad Sa tema vajadusi rahuldada ja seda õnnelikum on ta Sinuga koostöös.
 • Kaardista vajadused – tihti kipume kohe lahendust välja pakkuma, ilma süvenemata või tuumani jõudmata. See võib tagasivaadetes osutuda suureks eksimuseks, sest pakkudes kliendile oma nägemust mööda kohest lahendust, ei lahenda me tema jaoks probleemi tuuma, mis tähendab, et ta ostab meilt terviklahenduse asemel vaid osa sellest kui sedagi. Olles piisavalt kannatlik ja tähelepanelik suudetakse lahendus tegelikule vajadusele leida.
 • Vastavalt probleemile, leia lahendus – lahendused sünnivad kliendist lähtuvalt ja mitte vastupidi. Kõige õnnelikumad on kliendid siis, kui nende ootused saavad täidetud. Kui lahenevad tegelikud probleemid ja edasiliikumine saab jätkuda.
 • Süsteemide ja tööriistade kasutamine toetab suhteid (CRM programmide kasutamine) – meil on programmid töötajate haldamiseks ja klientidega tegelemiseks. Küsimus ei ole pelgalt masinlikus andmete sisestamises, vaid programmid on need, mis meie eesmärkide saavutamist toetavad. Suhete hoidmises võimaldavad need olla meil detailsemad, ajaliselt täpsemad ja pakkumise osas soovidele vastavam. Tipptasemel CRM on meie eestimaine Pipedrive – soovi korral saad seda terve kuu tasuta testida vajutades siia. 
 • Edasta vaid asjakohast infot – kontakteerudes paku vaid seda informatsiooni, mis on oodatud. Näiteks tähtpäevade meelespidamine võib teinekord vägagi oodatud olla.
 • Tegele tagasisidega – esmalt on oluline seda üldse küsida, aga teisalt vaid küsimisest ei piisa. Tagasiside annab Sulle informatsiooni, kuidas edasi tegutseda, et paremaks ja efektiivsemaks muutuda – kasuta seda enda hüvanguks! Ole kiire vastama ka negatiivsele tagasisidele, ka siis, kui Sul ei ole kohest lahendust, anna teada, et hoolid ja tegeled lahenduse otsimisega. Infosulg ja piiratud kommunikatsioon võivad tekitada „lumepalli“ efekti ja põhjendamatult võib olukord kontrolli alt väljuda.
 • Analüüsi suhete tegevusmustreid – kliendikäitumisest tulenevad tegevused on meile indikatsiooniks edasiste sammude astumisel! Kuidas on kontaktid meiega seotud, kui tugev suhe on – sellele põhinedes saab teha otsuseid omapoolse panustamise osas. Sea suhete prioriteedid vastavalt suhte tugevusele – panusta neisse, kellega suhe on jätkusuutlik ja mõlemale poolele kasulik.

Kliendisuhete juhtimine on süsteemne ja jätkusuutlik vaid juhul, kui sellesse panustatakse – kogutakse informatsiooni, analüüsitakse tegevusi, seatakse prioriteete ja parendatakse protsesse. Tulemused tulevad igaljuhul, loeb järjepidevus ning soov kasvada ja asju paremini teha!

TURUNDUSTASKU: sündmusturundus – eristu ja kasvata usaldust

TURUNDUSTASKU: sündmusturundus – eristu ja kasvata usaldust

Sündmused meie elus – need on lood, mis meile meelde jäävad – hetked, kohad, inimesed. Kõik see, mis tekitab emotsioone ja mälestusi.

Turundjatel on soov meelde jääda ja eristuda ning seda pakub ideaalselt sündmuste korraldamine. Need võivad olla nii veebipõhised kui ka füüsilised, näiteks näitused, toote presentatsioonid, valdkonna konverentsid, külastused jne.  Sündmusturunduse puhul võib kõige olulisemateks pidada läbi nende suhete loomist, heasoovlikkuse ülesnäitamist ning müüjate ja ostjate suunal usalduse tekitamist. Läbi sündmusturunduse on võimalik tekitada vahetumad ja perspektiivikamad suhted, mis koos teiste turundustegevustega annab suurepärase võimaluse soovitud tulemusi saavutada.

Sündmus, mis jääb meelde tegijate ja sisu poolest, on iga turundaja unistus. Pole mõtet teha asja tegemise pärast. Eesmärk ei ole lihtsalt reklaami teha, vaid anda edasi sõnum oma olemuse kohta.

Miks sündmusturundusele panustada?

1)      Tõstab bränditeadlikkust. Sihtrühmale suunatud üritused annavad märku ettevõtte käekäigust, tõstes usku ettevõtte hästi toimimisse. Lisaks on võimalik läbi sündmuste jagada oma mõtteid, ideid, tõekspidamisi. Tihti külastavad olulisi valdkonna sündmusi ka ajakirjanikud, kes kajastavad toimunut laiemalt.

2)       Loob tugevamad suhted. Sündmusturundus annab head võimalused lähedasemate suhete loomiseks, sest ettevõtete taga on inimesed. Kohalviibijatele on teema oluline ja selle baasil on võimalik neid ettevõttega tihedamalt siduda ja edaspidi koostööd arendada.

3)      Tekitab usaldust ja võimaldab järelmüüki. Olemasolevad kliendid, kellega on varem koostööd tehtud, ostavad kõige tõenäolisemalt uuesti, kui neil on positiivne kogemus. Läbi sündmuste on võimalik meelde jääda, turgu tundma õppida ja uusi projekte saada.

4)      Harib. Sündmustel on võimalik oma kliente harida teemal, mis neile korda läheb ja väärtust pakub.

Sündmusturunduse tööriistad

Virtuaalsed sündmused – need toimuvad üle veebi ja on näiteks vebinarid, nõupidamised, e-koolitused jne.

 • Webinarid on enamjaolt presentatsioonide, diskussioonide ja töötubade läbiviimiseks. Need võivad toimuvad nii reaalajas kui ka hiljem järelvaatamiseks. Reaalajas toimuval webinaril on võimalik kõigil osapooltel oma arvamust avaldada ja nii liigub informatsioon operatiivselt osapoolte vahel.
 • Virtuaalkohtumised toimuvad osalejatele erinevates virtuaalsetes asukohtades, et osalejaid koolitada, neile materjale ja tööriistasid jagada ning suhteid luua. Virtuaalkeskkonnas kohtumisel on võimalik kohtuda olenevalt eesmärgist nt ka uute töötajatega. Enamjaolt toimuvad need reaalajas, et informatsioon kiiremini liiguks.

Reaalsed e füüsilist kohalolekut nõudvad sündmused – annavad parema võimaluse suhete loomiseks, sest kõik osapooled on füüsiliselt kohal ja sündmuse suhtes meelestatud ehk teadlikud teemast ja sisust.

 • Näitused – teatud kitsama suuna või valdkonna põhisündmused, kus mitmed erialaesindajad kogunevad ühe katuse alla. Üldiselt tutvustatakse seal oma uuemaid lahendusi, oma kohaloluga näidatakse ettevõtte võimekust, kogutakse turult informatsiooni ja luuakse suhteid.
 • Konverentsid – korraldatakse harimise ja informatsiooni jagamise eesmärgil. Teatud spetsiifilist teemat lahkavad omaala eksperdid.
 • Kohtumised üks-ühele või  inimeste grupiga – hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid on suhete arendamiseks. On ütlus, et ära söö mitte kunagi üksi lõunat, sest seda jagades, õpid Sa tundma uusi inimesi ja kunagi ei või teada, milline koostöövõimalus võib kohtumisest välja kasvada.

Kuidas korraldada häid sündmusi?

Tea sündmuse eesmärki – mida täpsemalt Sa suudad need enda jaoks eesmärgi kirjeldada ja sündmuse mõõdikud määratleda, seda suurepärasemaid tulemusi sündmuse korraldamine annab. Sihtrühmavalik ja eeltöö osalejatega nt varajased kutsed, ülehelistamine jne toovad ka paremaid tulemusi.

Tunne sihtrühma– mida täpsemalt on kirjeldatud sihtrühm, kes sündmusest peaks osa võtma, seda lihtsam on koostada neile sobivamat ja kõnetavamat sõnumit.

Ole asjakohane  – vaatamata sellele, kas Sinu sündmus on füüsiline või virtuaalne, pead Sa teadma, et kõik Sinuga seonduv, annab ülevaate Sinu kui brändi kohta. Visuaal ja sihtrühmaga suhtlemine loovad Sinu kuvandi ja seda ei tasu alahinnata. Lisaks tasub meeles pidada, et kõik materjalid, tööriistad, jagatav informatsioon annavad Sinu ettevõtte kohta teadmisi, kuidas Sa ennast turul positsioneerid.

Hea kommunikatsioon – selleks, et sündmuse korraldamine annaks oodatud tulemusi, tuleb teha korralikku eeltööd. Kõikide kommunikatsioonivahendite kasutamine, mis aitavad Sul sihtrühmani jõuda ja neid Sinu sündmusel osalema veenda, on eelduseks tulemustele. Reklaami korraldamiseks tuleb valida sõnumite väljasaatmise kanalid emailist pressiteadeteni ja leida sobiv intervall, et sihtrühm näeks ja tunneks, et sõnum on temale ja ta on oodatud.

Näitena messi korraldamise lihtsustatud kommunikatsioon:
– 1 kuu varem saadetakse välja pressiteade ja email kõigile oma kontaktidele, kes on oodatud sündmusest osa võtma;
– 2 nädalat varem – emaili teel kutse meeldetuletus ja sotsiaalmeedias üleskutse;
– 1 nädal enne sündmust – helistatakse kõige olulisemad kontaktid üle;
– 1 päev enne – meeldetuletus email.

Kaasa sotsiaalmeedia – ei saa alahinnata sotsiaalmeedia olulisust. Olenevalt sündmuse toimumiskohast – virtuaalne või füüsiline – suudab sotsiaalmeedia olulised sihtrühmad teemaga siduda ja sündmustest osavõtjate arvu kasvatada.

Pea osalejate üle arvet – tea, keda Sa oled kutsunud ja oma ülevaadet, kes on ennast registreerinud ja kes vajavad kohaleilmumiseks enam informatsiooni. Osalejatega tegelemine enne sündmust, sündmuse ajal ja pärast sündmust seob nad ettevõttega ja annab loodetud tulemusi.

Kaasa oma meeskond – sündmuse õnnestumiseks on oluline jagada informatsiooni ka oma meeskonnale, millised on ootused, kellega suhelda, millist informatsiooni jagada, kuidas käituda jne.

Mida vältida sündmuste korraldamisel?

Plaani puudumist – kui Sa ei tea sündmuse eesmärki ega sea mõõdikuid, siis võib eeldada, et sündmuse tasuvus ei ole kaugeltki nii kõrge, kui võiks täpsete eesmärkide ja mõõdikute seadmisel olla.

Ebapiisavat mehitatust –  kui Sa ei suuda sündmuse ajal ära katta informatsioonist huvitatud külastajaid ja nad peavad Sinu järgi ootama või üldse pettunult tagasi pöörduma, siis ei mõju see ettevõttele imagole hästi.

Niisama lobisema jäämist – ei tohi unustada, mis oli sündmuse eesmärk. Suhelda võib üldisematel teemadel, aga ei tohi unustada, mida soovisid läbi suhtluse saavutada.

Ajakavas mitte püsimist – kui kuupäev on määratud, siis peavad kõik tegevused olema õigeaegselt tehtud.

Mitte eristumist – on oluline konkurentide seast välja paista, sest halliks massiks jäädes ei ole ju lõpuks vahet, kas sündmus toimus või mitte, sest Sa ei jää meelde ning seost Sinu ettevõttega ei teki ega talletu.

Mida sündmuse korraldamisel meeles pidada?

Toon siia ühe sündmuse korraldamise plaani, mida tuleks vastavalt sündmusele kohandada.

 • Sündmuse nimi – näitus, vebinar, suvepäevad
 • Aeg – kuupäev ja kellaaeg
 • Koht
 • Meeskond
 • Eesmärk – miks sündmus toimub ja mida sellega saavutada püütakse, mõõdikute seadmine.
 • Sündumuse sihtrühm – keda kutsutakse, mis neile oluline on, mida nad teadma peavad.
 • Kommunikatsioon, sõnumid – mida sihtrühmale öelda, mida nad peavad tegema.
 • Sündmuse ülesehitus – mis kell, mis toimub.
 • Riskianalüüs – elimineerida planeerimise käigus võimalikud ebaõnnestumiskohad.
 • Sündmuse analüüs – kes osalesid, millised on jätkutegevused, kas püsiti eelarves, kas eesmärgid täideti.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et sündmuste korraldamiseks on mitmeid võimalusi, neid saab teha üle veebi või korraldada füüsilist kohalolekut nõudvaid kohtumisi. Sündmused loovad eelise neile ettevõtetele, kes läbimõeldult neid korraldavad – hea eeltöö, sündmus ise ja järeltegevused annavad soovitud tulemused. Läbi sündmuste on võimalik eristuda, luua kestvaid sidemeid ja emotsioone tekitades meelde jääda.

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

TURUNDUSTASKU: sisuloome ehk sisuturundus, kellele ja kuidas?

TURUNDUSTASKU: sisuloome ehk sisuturundus, kellele ja kuidas?

Turundada sisu, see tähendab teadmisi, positsiooni, usutavust, väärtuslikku sõnumit, kõike seda, mis loob sõnumist selle, mida on mõtet edasi anda ja nii, et need, kes seda tarbivad, saavad sellest kasu. Väärtust luuakse läbi oma teadmiste jagamise.

Sisuturundusega näidatakse oma eksperditaset ja seeläbi kaasatakse oma kuulajaskond vahetumalt endaga ( või oma ettevõttega) suhtlema. Hea sisuturundus on tarbijale huvitav ja annab teadmise,  mille alusel otsustada toote, teenuse kasuks.

Miks panustada sisuturundusse?

1)    Järjepidev sõnumite edastamine annab tarbijatele Sinust teada. Neil on olemas vajadus, aga nüüd saavad nad teadlikuks, et eksisteerib ka lahendus.

2)    Teadmiste suurendamine. Kui klient on lahendusest teadlik, alustab ta teenuse või toote kohta taustauuringu tegemist ja enda harimist. Sisuturundus annab Sulle võimaluse oma tarbijaid toote või teenuse eeliste osas harida ja tuua välja suurimad väärtused, mida tarbija selle kasutamisest saab.

3)     Veenmine. Selles osas on sisuturundusel kandev roll, oma sõnumitega pead Sa suutma tarbijat veenda, et Sinu pakutav on võrreldes konkurentidega parim võimalik küsitud hinna eest.

4)    Ostuotsus. Nüüd kui eelnevad etapid on läbitud, on tarbija valmis ostma. Tänapäeva infoühiskonnas ei ole lootustki, et tarbijad ei tee taustauuringut ja kui Sinu kohta info puudub, siis ei ole Sind nende jaoks olemas.

 

Sisuturunduse tööriistad

Veebileht ja blogi

Suurepärane võimalus enda hallataval lehel pakkuda oma toote või teenuse kohta informatsiooni, tõsta klientide teadlikkust ja näidata lahendusi, mis Su toode tarbijale pakub. Siin on oluline pöörata tähelepanu kodulehe SEO-le, sest ilma strateegia ja märksõnadele optimiseerimiseta Su koduleht otsingumootorites ei tööta ja sisu jääb tarbijale leidmatuks.

Blogid kodulehel on hea võimalus näidata, et oled aktiivne ja asjatundlik oma teemas. Kasuta seda võimalust klientide veenmiseks, et Sina oledki arvamusliider ja omaala spetsialist. Usaldus on see, mis tekib ja tänu millele Sinult lõpuks ostetakse.

Artiklid ja e-raamatud ja raamatud

Artiklid, e-raamatud ja raamatud on suurepärane võimalus oma usutavuse tõstmiseks, need tööriistad töötavad Sinu kasuks, tõstes Sinu usaldusväärsust. Kui Sinu artikleid avaldatakse ajakirjanduses, siis see tähendab, et Sa oled tõsiseltvõetav arvamusliider, kelle mõtteid tasub teistele jagada. Usaldatavus Sinu vastu tõuseb, mis toob kaasa ka oma valdkonnas müügiedu. Pole kahtlustki, et oma valdkonna number üks müüb kõige rohkem, kui soovid kasvu, pead soovima olla ka number üks.

E-raamatud Sinu kodulehel on samuti suurepäraseks informatsioon jagamise allikaks. Andes ülevaate valdkonnas toimuvast, lisades nendesse ka omad tooted, kasvatad usaldust ja oma toodete müüki.

Olles raamatu autoriks tõuseb Sinu vastu usaldus veelgi. Isegi kui Sinu avaldatud raamatut ei pruugita lugeda, aga Sul on võimalik ennast alati müüa, kui selle raamatu autor, mis tekitab Sulle kindla seljataguse ja annab kindlustunde Sinu toodete tarbijatele, et ta peab asjast teadma, kui on raamatu välja andud.

Infograafikud

Infograafikutega on võimalik informatsiooni edasi anda visuaalselt ja ülevaatlikult. Üldiselt sisaldavad need statistikat, diagramme, graafikuid ja muud informatsiooni. Kõik teadmised ja andmed visualiseeritakse graafikutel nii, et neid oleks võimalikult lihtne ja kiire omandada.  On mitmeid erinevaid kanaleid, mis on just sellisele informatsiooni jagamisele mõeldud, nagu nt Instagram, Pinterest, aga ka Facebook, firma sisesest ja ettevõttest väljapoole mõeldud infoajakirjad jne.

Videod ja presentatsioonid

Veebipõhised videod annavad Sinu tegemistest ja sõnumitest kõige parema ülevaate, öeldakse ju, et pilt ütleb tuhat sõna. Kui Sul on hea idee, kuidas oma tegemistest anda visuaalne ülevaade huvitavalt ja paeluvalt, siis on see lihtne ja toimiv viis oma ettevõtte tutvustamiseks.

 

Kuidas jõuda sisuturundusega soovitud tulemusteni?

 1. Vali sihtrühm, kellele Su sõnumid on suunatud ja tea, mis sõnumid on nende jaoks olulised.
 2. Sisu peab hea olema – Sulle endale peab olema huvitav seda toota ja Sinu tarbijal huvitav tarbida. Lihtsalt sisu toota, mida keegi ei vaata, ei loe, ei ole mõtet.
 3. Paku väärtust – sisu tarbija peab ära tabama, mida talle pakutakse ja mis kasu ta sellest saab.
 4. Vali sobivad kanalid – tea, kus Su klient viibib ja millist meediat tarbib. Vali sõnumite edastamiseks kõige sobivaimad kanalid.
 5. Ole järjepidev – vaid järjepidevus toob tulemused, püsi pildil.
 6. Tekita seos enda  ettevõttega – huvitavalt esitatud sisul peab olemas olema seos Sinuga, sest turundusel, mis lõpuks müügini ei vii, ei ole ju mõtet.
 7. Analüüsi – Sul on võimalik kõiki tulemusi mõõta, analüüsida ja oma tegevusi seeläbi parandada ja efektiivsemaks muuta.

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kogu sisuturunduse mõte on tekitada enda või oma ettevõtte suunal usaldust. Läbi sisutootmise lood Sa usaldust, Sinu nähtavus paraneb ja klienditeadlikus tootest ja teenusest tõuseb. Kasuta maksimaalselt ära jaotuskanaleid, kuid ära hammusta liiga suurt ampsu, mida Sa katta ei jõua. Pigem tee hästi vähemates kanalites kui pinnapealselt igal pool.

Loe ka TURUNDUSTASKU: digitaalmeedia võimalused, kuidas edu saavutada

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

 

TURUNDUSTASKU: digitaalmeedia võimalused, kuidas edu saavutada

TURUNDUSTASKU: digitaalmeedia võimalused, kuidas edu saavutada

Tarbime digitaalmeediat ühe enam ja vaatamata sellele, et isegi kui oleme oma meediatarbimise valikud kitsendanud spetsiifilisteks ja teemapõhisteks, siis tundub, et reklaamist (makstud) ei saa kuidagi üle ega ümber. Puutume sellega kokku uudiseid lugedes, internetis otsinguid tehes ja sotsiaalmeedias. See ei ole iseenesest halb, sest vastutustundliku turunduse sisuks on viia õige toode seda otsiva tarbijani. Me ei soovi keegi nö pähemäärimist, aga kui meil päriselt on teatud toodete ja teenuste järgi vajadus ja huvi, siis soovime, et jõuaksime vajaliku informatsioonini võimalikult lihtsalt ja kiiresti.  Seetõttu on väga oluline, et turul oleks teadmine olemas.

Kõik, kes turundusega kokku puutuvad, soovivad õigetes kanalites levitada sõnumeid, mis tarbijat (otsijat) kõnetavad. Tarbijaid on väga erinevad, sõltuvalt vanusest, haridusest, isiklikust arengust, eluetapist jne on ka vajadused erinevad. Õigel ajal tuleb leida müüja poolt üles vajadus ja tarbija poolt pakkuja.

Digitaalmeedia pakub mitmeid võimalusi, mida turundajad saavad kastuda õige kliendi leidmiseks. Igal kanalil on oma spetsiifika ja tarbijaskond, mis võivad ka kattuda, kuid siis ongi turundajate ülesanne selgeks teha, kus nende toodet enim otsitakse.

Digitaalmeedia võimalused:

Makstud reklaam (bännerid) – pildipõhised reklaamid, mis ilmuvad veebilehtede üla-, ala- või küljeosas. Nad võivad erineda suuruse, disaini ja funktsiooni poolest. Enamjaolt tehakse bännerreklaame uudisportaalides, blogides ja teemapõhistes veebides. Bännereid saab osta otse portaali haldajate käest, aga võimalus on ise reklaam ka Google Display Networkis käivitada. Siis ilmuvad reklaamid erinevates teemakohastes portaalides, kui portaali omanik on külalisbännerite avaldamiseks loa andnud. Google Display reklaamide kasutamiseks peab alustama Googel Adwordsi kasutamist.

E-maili reklaam – selle valiku kasutamiseks peavad Sul olemas olema emailid, millele reklaami saata. Tegemist on tohi olla spämmiga ehk Sul peab olema luba emailile sõnumeid ja reklaami saata. Tänapäeval osatakse seda kanalit suhteliselt hästi kasutada, sest sõnumid, mida saadetakse on sisukad ja huvigrupile olulised. Sõnumite juurde saab lisada ka reklaamsõnumeid uute toodete, lähenevate sündmuste jm olulise kohta.

Otsingumootorite optimeerimine (SEO) – tegemist on oma kodulehekülje või teatud kodulehe lehe otsingumootoritele sobivaks muutmine nii, et see tuleks mitte makstud otsingutulemustes kõrgemal positsioonil välja. Oluline on olla esimeste väljatulevate tulemuste seas, sest enamasti ei vaata keegi Googles kaugemale kui teine lehekülg.  Otsingumootoristes esimeste seas väljatulekut on võimalik ka makstud reklaamiga forsseerida, kastuades sellesk Google Adwordsi (Pay Per Click – PPC).

Sotsiaalmeedia – võimalik mitmeid erinevaid platvorme (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest jne) kasutada ning seal erineva suuruse, väljanägemise ja funktsiooniga reklaame rakendada. Näiteks lihtsamad sõnumid aktuaalsetel teemadel, jagamismängud, kujundatud sõnumid kuni videoteni välja. Olenevalt sotsiaalmeedia platvormist tuleks läbi mõelda sõnumite sisu – kui Facebook on pigem naljakas ja lõbus, siis LinkedIN on professionaalsemale tarbijale.

Kuidas jõuda digitaalmeedias soovitud tulemusteni?

Enamjaolt on digitaalmeedias figureerimise eesmärkideks suurema nähtavuse saavutamine, huvigruppidega lähedasemaks saamine ja ettevõtte kättesaadavuse tagamine. Kuidas siis jõuda digitaalmeedias soovitud tulemusteni?

Keskenduma peaks neljale põhipunktile:

 • Ühenda digitaalmeedia teiste turundustegevustega. Oluline on turunduses terviklikult läheneda, teades oma sihtrühma ja tema suhtlemiskeelt, saab Temale sobivat kanalit kõige sobivamate sõnumitega kasutada. Erinevad kanalid toovad kaasa parema klientide sidumise, brändi nähtavuse ja võimaliku lisatulu. Tee plaan ja järgi seda.
 • Võimalus jagada kogemusi ja teadmisi vahetumalt . Oma brändi ümber on võimalik luua haarav lugu, mida kliendid jälgida ja jagada soovivad. Oluline on leida ka kliendi probleemikohad ja oma informatsiooniga pakkuda kiiremaid, asjakohasemaid ja kvaliteetsemaid lahendusi.
 • Digitaalmeediat tarbitakse mobiiltelefonides. Üha enam puututakse digitaalmeediaga kokku mobiiltelefonides, mistõttu on Sinul, kui informatsiooni jagajal, oluline, et see oleks tarbijale mugavalt kättesaadav ja kasutatav. Lisaks tasub väljatoomist, et Google tõstab mobiilisõbralikud leheküljed otsingutes kõrgemale positsioonile.
 • Digitaalmeedias on kõik tegevused koheselt mõõdetavad. Kasutada saab A/B testimist ja jälgida klientide käitumist. Kampaaniate, maandumislehtede ja veebilehte puhul on võimalik välja selgitada, millised sõnumid, nupud, asukohad jne kõige paremini töötavad. Klientidele saab pakkuda täpselt seda, mida nad ootavad. Mõõda tulemusi ja parenda.

Mida vältida:

 • Digitaalmeedias ei tohiks olla pealetükkiv, pigem peaks olema kaasav. Kliendimängude ja reklaamidega ei tohiks liiale minna, eelistatud on orgaaniline kasv. Jõuga kleintide võitmine võib olla pöördvõrdeline ja mõjuda kogu brändile negatiivselt.
 • Ei ole hea ainult oma ettevõtet reklaamida, rõhk peaks olema kliendil, et millist võitu ta Sinu toodete ja teenuste tarbimisest saab.
 • Sõnumid ei tohiks ilmuda katkendlikult. Kui Sinu ettevõtet või toodet tutvustav bänner ilmub kord aastas või postitad sotsiaalmeedias ühel päeval neli kirjet ja siis on kaks kuud vaikus, need ei ole head näited järjepidevusest. Pigem panna paika plaan, millal ja milliseid sõnumeid välja annad. Kui oled järjepidev, siis püsid Sa meele. Märkusena tasub meeles pidada, et oma stiilil ja väljanägemisel tuleks sarnast joont hoida, et tarbijal Sinuga seos tekiks.
 • Kirjavead ja kohatu keelekasutus. Ole korrektne ja väldi õigekirja vigu. Pidevad eksimused ei jäta ettevõttest head muljet.

 

Suurepäraste tulemuste saavutamiseks on oluline digitaalmeedia plaan koostada koos eesmärkide ja tegevustega. Tegevuste tulemusi mõõta ja analüüsida ning vastavalt tulemustele sõnumeid, väljanägemist parendada. Sina ise lood oma ettevõttele näo, annad talle omadused ja väljanägemise. Tee oma brändi kasvatamisel teadlikke ja järjepidevaid valikuid.

Loe ka: MIKS EDUKAD ETTEVÕTTED SEAVAD EESMÄRGID KOOS TURUNDAJATEGA?

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant