Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Populaarne sõnapaar turunduse automatiseerimine annab meile mitmeid võimalusi, kuidas lasta süsteemil meie eest tegevused ära teha. Ka erinevad uuringud näitavad, et automatiseerimine tõstab klientidega suhtlemise kvaliteeti ja nende seotust Sinuga, muutes ostjad enam seotuks ja ostuvalmis.

Oma tegevuste automatiseerimisel tuleb aga mõelda alljärgnevatele küsimustele.

  • Kuidas sobib automatiseerimine Sinu ettevõttele?

Kas oled analüüsinud, kuidas kliendid Sinu käest ostavad, kui palju seal on inimlikku faktorit ja millised tegevused oleks võimalik lasta süsteemil iseseisvalt ära teha? Kui Sa tead täpselt, milline on Sinu ideaalklient ja tema ostukäitumine, siis vastavalt sellele saad kujundada tema sammud ostu sooritamiseni.

Automatiseerimine ei tohiks kunagi olla võlts ja inimkauge, vaid pigem isiklik ja andes kiire tagasiside vastavale kliendikäitumisele. Näiteks kui klient teeb kodulehel teatud liigutuse, siis ilma et Sa ise peaksid postkasti minema ja talle vastuse kirjutama, saab ta selle süsteemilt automaatselt, kas tänukirjana, tekstifailina või edasiste juhistega. Klient on rahul kiire tagasiside eest ja Sinul on tehtud edasised sammud kliendi kaasamiseks.

  • Millist sisu Sa oma potentsiaalsetele klientidele pakud?

Oled Sa mõelnud, millise sisustrateegiaga Sa välja lähed, kas see, mida Sa sisuna toodad, on väärtuslik ka Sinu potentsiaalsetele klientidele? Näiteks tuues oma kodulehel teostatud tööde all välja projektiga seotud suurimad võidud, siis kas Sinu potentsiaalne klient suudab sealt sõnumist välja lugeda, et see on näitlikustamaks tema enda võimalikku võitu Sinuga koostööd alustades.

Automatiseerimine annab Sinu sekkumiseta talle võimaluse näidistöö alla laadida, sellega tutvuda ning sealt edasi saadab süsteem talle näiteks tänukirja või siis uue pakkumise automaatselt, uurimaks kas tal on huvi Sinuga ühendust võtta, abi saada või arutada võimalusi  edasise koostöö osas jne. See ring võib olla päris pikk, ilma et seal inimfaktorit vahel oleks. Aga saadetav sisu peab olema piisavalt täpne ja väärtuslik, et see potentsiaalse kliendi ära seob ja teda edasisi tegevusi tegema paneb.

  • Kui palju on Sul turul potentsiaalseid kliente?

Automatiseerimiseks peab Sinu veebilehekülg tõmbama turult ligi potentsiaalseid kliente, kellele tegevusi automatiseerida. Nt Case-study’sid tehes, mida on siis võimalik alla laadida ja mille tulemusel nad Sulle oma emaili annavad, siis sellele emailile saab hiljem saata asjakohast informatsiooni ja neid endaga enam ära siduda, tehes neile edaspidi järel- või lisamüüki. Kui Sinu kliendilist on väga väike, siis kohati on ilmselt mõttekam tegeleda otsese dialoogiga ja vahetuma suhtlusega.

  • Kas Sul on piisavalt ressurssi turunduse automatiseerimiseks?

Turunduse automatiseerimine võib olla üsnagi kulukas, sest erinevad platvormid ja süsteemid maksavad. Lisaks, kas Sul on inimesed, kes sisu toodavad. Tegemist on ajamahuka  ja süsteemse tööga, kus tulemusi toob vaid järjepidevus. Süsteemide ülesseadmisel peab olema teadlik omavahel integreeruvatest platvormidest, et hiljem ei selguks nende omavaheline mittesobivus, kui juba kulutused tehtud. Tänapäevased programmid toetavad mitmeid tegevusi, kui neid oskuslikult kasutada on võimalus oma efektiivust ja tulusid tõsta märkimisväärne.

  • Kas Sul on mõõdikud paigas?

Turunduse automatiseerimise puhul on oluline teada, millised on Sinu ootused tulemustele, mida Sa täpselt mõõdad ja millises ajavahemikus? Turunduse eesmärk on tuua „majja“ kvaliteetseid kontakte ja need müügile edasi suunata. Tulemused saavad paraneda ainult sellisel juhul, kui Sa tead täpselt, mida Sa mõõdad. Oluline on teada, kus sa oled, millised tegevused tulemusi toovad ja kuhu oled teel ehk kuidas tulemused ajas muutuvad.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et turunduse automatiseerimine on võimas tööriist, kuid Sa pead arvestama, et see ei sünni hetkega, sellesse tuleb panustada palju tööd, aega ja olema järjepidev.  Samas, kui Sa pühendud, siis võid kindel olla, et see investeering annab Sulle turul suure eelise ja seda seda lihtsal põhjusel – võidab see, kes suudab teenindada kõige suuremat kliendigruppi, olles samas ajal vahetu, kuluefetkiivne ja pakkudes suurimat väärtust.

Soovid tulemusi – hoia fookust

Soovid tulemusi – hoia fookust

On kolm vägagi paeluvat sõna – eesmärk, fookus ja tulemused. Just antud järjekorras, et saavutada pidev progress.

Alusta küsimusega „Mis on eesmärk?“. Kui eesmärk on paigas, alles siis saab hakata selle poole püüdlema. Kui konkreetset eesmärki ei ole, siis mille poole Sa püüdled? Eesmärke võib seada kolmel tasandil: isiklikul, sotsiaalsel ja tööalasel.

Teine kriitiline punkt on fookus ja seda eriti just tänapäeval, kus meid ümbritseb informatsioonist üleküllastunud maailm. Vajadus uudiste järele on pehmelt öeldes haiguseks kujunenud. Kas tuleb tuttav ette: vaatan korraks Delfi viimased uudised üle, uurin, kas keegi on lisanud Facebooki pilte või kui palju klikke on saanud minu viimane Google Analytics`i Goal. Kuid stop, kogu selles virr-varris on vaja oluline tehtud saada ning liikuda pidevalt sammhaaval oma eesmärkidele lähemale.

Järgnevalt mõningad head fookust hoidvad nipid, mida ise kasutan ja usun, et leiad siit endalegi ühtteist rakendamiseks.

Kogu piisavalt infot enne plaani täideviimist.
Olgu tegemist kas blogipostituse, kõne, projektijuhtimise, müügitehingu või millegi muuga, siis hea ettevalmistus ja asjade läbimõtlemine annavad suurema tõenäosusega soovitud tulemuse. Lisaks informatsiooni omamisele ja sellega oma tagala kindlustamisele, on oluline arvestada kõigi osapoolte huviaspektidega, et tegevusest sünniks maksimaalne sünergia.

Pane paika MIKS?
Kirjelda endale, miks Sa pead seatud eesmärgi täide viima. Mida täpsemalt Sa enda jaoks eesmärgi ära põhjendad, seda kindlamini suudad soovitud teel püsida!

Jaga eesmärgi saavutamine vaheetappideks.
Tähista vaheetappide saavutamist, see hoiab Sind motiveerituna.

Tegevuste täideviimisel keskendu korraga vaid ühele asjale.
Mitut asja korraga tehes võid absoluutselt kindel olla, et kaotad nii ajas kui ka lõpptulemuse kvaliteedis.

Keskendu lahendustele.
Millega iganes Sa ei tegeleks, ilmuvad Sinu teele probleemid, see lihtsalt on nii. Nendest ei tohi aga lasta end heidutada ning keskenduda tuleb vaid lahendustele.

Visualiseeri lõpptulemus.
Visualiseeri rahulolutunne eesmärgi saavutamisest, see aitab Sul motivatsiooni tõsta.

Tea oma päeva kõige produktiivsemat aega.
Planeeri sellele ajale oma päeva kõige tähtsam ülesanne, nii saab suure sammu edasi ja ülejäänud pisemate teemadega saab tegeleda päeva muus osas.

Tee mõttepause ja viibi üksi.
Oluline on tegutseda eesmärgipõhiselt. Eesmärk ei ole teha palju tööd, vaid seda, mis toob tulemusi. Leia aega mõtete koondamiseks ja selgusele jõudmiseks. Ära karda vaikust ja üksindust, vaid võta see aeg teadlikult ja kasuta maksimaalselt ära.

Vii alustatu lõpuni.
Meie ümber on väga palju erinevaid arvamusi, kui oled tegevusega alustanud, võid kindel olla, et need hakkavad kõikjalt Sinuni jõudma. Oluline on, et Sa oma lõppeesmärgist kõrvale ei kaldu ja usud valitud teesse, sest end pidevalt katkestades ja teiste arvamuse alusel oma teed eesmärgini muutes, ei pruugi Sa üldse finišisse jõuda.
Alustatu lõpuniviimine ehk tulemusteni jõudmine annab Sulle enesekindluse ning usu ja jõu järgmiste eesmärkide elluviimiseks!

Unista, ole tegemistes järjepidev ja naudi tulemusi!

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant