Kuidas ehitada edukat brändi?

Kuidas ehitada edukat brändi?

Kes meist ei sooviks kuuluda tugevasse ettevõttesse, olla osa edust ja õnnestumistest? Uuringud näitavad, et tarbitakse ja usaldatakse tuntud kaubamärke ja pigem usaldatakse oma raha neile, kui mittetuntud ettevõtetele. Mis tähendab, et bränd kui ettevõtte tuntuse mõõdik, toob ettevõttele enam tulu, soovitusi ja loob kindlustunnet töötajatele.

Kuidas siis luua tuntud kaubamärki ja ehitada üles ettevõtte brändi? See on teadlik tegevuste planeerimise protsess, milles tuleb olla järjekindel, eristuda konkurentidest ja luua püsivat väärtust tarbijaskonnale.

Et paremini mõista brändi tähendust, siis kokkuvõtvalt saab seda defineerida, kui tarbijate peas tekkiv assotsiatsioon mõeldes teatud teenusele või tootele. Seda iseloomustavad kättesaadavus, kuju, värv, pakend, koduleht ja sotsiaalne kuvand, reklaamid ja sõnumite sisu, teenindus jne.

Alljärgnevalt on toodud sammud eduka brändi loomiseks.

1. Alusta sihtgrupi ja kliendi määratlemisest

Mõtle välja, kes on sinu toote või teenuse tarbija, tea millised on tema valupunktid ja vastavalt sellele koosta oma sõnumid. Sõnasta enda jaoks võimalikult täpselt kliendi olemus, kus ta asub, mida tarbib, kus on tema liikumistrajektoor.

Nt: õpilased, kes elavad välismaal, kodus töötavad emad, golfi armastav tegevjuht jne

Eesmärk on ennast nendega samastada ja sellest tulenevalt oma sõnum luua. Tulemusena tarbivad nad sinu loodud sisu, loevad ja klikivad su reklaamidel ja annavad sulle oma emaili, et edaspidi kasulikku informatsiooni saada.

Brändi ehitamise seisukohast on see väga vajalik, sest nii suudad oma tegevustes olla keskendunud ja alati kindlat suunda hoida, see muudab ka kogu edasise protsessi sinu jaoks lihtsamaks ja selgemaks.

 1. Tea oma ehitatava brändi suuremat eesmärki

Mõtle, mis on Su tegevuste suurem sõnum, eesmärk, väärtus, mida tarbijale luuakse. Sellega määrad ära oma eksisteerimise vajalikkuse. Kui see on paigas, siis see loob tagala, millele saad alati toetuda ja enda jaoks põhjendada olemise olulisust.

Lisaks annab eesmärgi teadmine Sulle tegutsemistuhina ja kirglikkuse töö vastu.

Peab ka arvestama, et eesmärgini liikumisel suhestub kliendi teadvuses tervikpilt visuaalsest ja materiaalsest poolest Sinu brändiga seonduvalt – see kas siis toetab seda või ei – sõnumid, tähtaegadest kinnipidamine, personaalsus jne.

Tegevuste ja sõnumite järjepidevusega lood sa enda ümber kuulajaskonda, kes kasvab, kui Sinu pühendumus ja missioon nendega samastub. Lojaalsetel fännidel on võim Sind viia oma ettevõtmisega täiesti uuele tasemele.

 1. Tunne oma konkurente

On oluline, et Sa tead, kellega Sa turul konkureerid,  sest see aitab Sul neist eristuda. Kaardista enda jaoks turg, õpi tundma nende sõnumeid, nende opereerimist turul ja piirkondi, kus nad tegutsevad. Kaardista enda jaoks nende toote/teenuse ampluaa,  otsi kanaleid, kus nad ennast reklaamivad, vaata sõnumeid,  mida nad kasutavad ja võimalusel ka tihedust, kui tihti nad on pildil.

Nii saad sa tagasiside, kui nähtavad nad erinevates kanalites on, milline on nende toode, kas kliendid suhestuvad nendega: kirjutavad tagasisidesid, kommentaare kodulehele, sotsiaalmeediasse.

Selle tulemusel saad sa oma toote neist erinevaks kujundada.

 1. Kirjelda oma toode

Määra ära, millisel kvaliteeditasemel sa oma toodet/teenust pakud. Kas pigem masstootmine või personaalsem lähenemine? Alguses oled ikka väike, aga millises suunas liigud? Mõlemal on omad plussid ja miinused.

Toote/teenuse kirjeldamisel too välja selle omadused ja kasud, mis selle unikaalseks muudavad. Mõtle,  mis panevad kliendi sinu brändi ostma. Selle mõte on kliendile luua tegelikku väärtust,  mis kasu ta reaalselt saab, kui Sinu toodet või teenust kasutab.

Nt: käsiautopesula Põhja-Tallinnas, trükikoda ka suurte tiraažide jaoks jne.

 1. Loo logo ja hüüdlause

Need kaks võtavad visuaalselt kokku Sinu tegutsemise. On hea, kui näed suuremat pilti tulevikust, kuhu soovid jõuda ja arvestad logo ja sõnumi juures oma kasvupotentsiaali. Kindlasti oskavad nõua anda professionaalsed kogemustega kujundusettevõtted,  aga oluline on ka enda joaks määratleda ootused ja unikaalsus brändi visuaalses pooles, et tulemus hiljem maksimaalselt kasu tooks.

Tihti luuakse logo juurde ka identiteediraamat,  kus kirjeldatakse ära logo kasutamise eeskirjad, värvid, fondid, kasutamine erinevatel pindadel, negatiiv jne.

Logo ja hüüdlause loomine on brändi ehitamisel kindlasti olulised, sest need käivad Sinuga kaasas kõikjal,  alates ettevõtte blanketist kodulehe ja reklaamideni välja.

 1. Määra brändi olemus

Teades oma kuulajaskonda, saad määrata, milline on Sinu suhtlemisstiil nendega. Kas pigem vaoshoitud, stiilne, karge, konkreetse ja viisaks väljendusstiiliga või pigem nooruslik, lustakas, kõnekeelt kasutav. Läbi selle määratluse on Sul lihtsam samastuda oma kuulajaskonnaga ja oma sõnumeid jälgima panna.

 1. Loo brändi tutvustav 30 sekundiline sõnum

Brändi tutvustava sõnumi loomine aitab Sinu klientidel paremini hoomata, millega Sa tegeled,  kelle jaoks sa seda teed ja millist kasu nad sellest saavad. Läbi sõnumi on võimalik luua emotsionaalne side oma kuulajaskonnaga. Sõnumit luues hoia see selge ja lihtsana, et arusaamine oleks ühene ja kiire. Pea siinkohal ka meeles, et kõige olulisem ei ole mitte toote kirjeldamine, vaid millist kasu see loob tarbijale.

 1. Ole järjepidev

Vali oma sõnumite edastamiseks kanalid ja kasuta neid järjepidevalt. Usalduse ja lojaalsuse brändiga suudad Sa tekitada vaid siis,  kui oled pidevalt ja äratuntavalt pildis. Jää iseendaks ja truuks valitud stiilile, kuulajaskonna kasvatamine on järjepidev töö ja usu, kui teed oma tööd südame ja innustusega, siis saad ka magusaid vilju maitsta.

 1. Brändi uuendamine (vaid tõsisel ja kaalutletud vajadusel)

Brändi uuendamist võetakse ikka aegajalt ette, kas siis ettevõtte omanikeringiga seonduvalt, ühinemistega, ettevõtte vanusest või muudest muutujatest tingituna. Kindlasti kujutab see endast riski, kuidas tarbijad uue omaks võtavad, kuid piisava teavitustöö ja kvaliteedi säilitamisega, tähendab see pigem ressursi kasutamist, mis teadliku toimetamise juures suudab lisaks lojaalsete klientide säilitamisele ka uut turgu juurde võita.

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et brändi ehitamine vajab loomingulist ja läbimõeldud lähenemist.  On oluline tegeleda kõigi ülalpool toodud punktidega ja põhjalikult, sest see annab sulle toetuspunktid edasisel arenguteel. Keskenduda tuleb väärtuse pakkumisele, tundes oma klienti ning olles talle äratuntav ja kättesaadav, selliselt on võimalik mägesid vallutada. Kliendid hoolivad ettevõtetest, kes neist hoolivad ja tulemusena võidavad kõik.

 

Jätkusuutliku ettevõtte neli printsiipi

Jätkusuutliku ettevõtte neli printsiipi

Mitte ainult turunduses, vaid ka kogu äris, peame olema proaktiivsed, et meie äri oleks jätkusuutlik. Äri eesmärk on alati teenida raha, aga samas on seal kõrval oluline ka rahulolu ning tulemuse vastavus soovidele – olgu see siis isiklik elu, raha, vaba aeg, suhted jne.

Tänases blogis räägin 4-sammulisest prioriteetide jaotusest, millele pead tähelepanu pöörama, et sinu äri, eraelu ja rahulolu oleks tasakaalus ja jätkusuutlik. Kuna fookuses on turundus ja ettevõtlus, siis näited taanduvad ärile.

Need NELI jaotust on


KONTAKTID | RAHA/TULEMUS KOHE | BRÄNDING | RAHA/TULEMUS TULEVIKUS

Järgnevalt vaatame neid kõiki lähemalt, mida need tähendavad ja millele pead tähelepanu pöörama.

KONTAKTID

Need võivad olla uued tutvused, kliendid, ärikontaktid, uued tarnijad, Facebooki, Youtube kanali, Twitteri, e-maili listi, Messengeri kontaktide arv. Samuti veebilehe või äpi külastajate andmete kogumine, et võimaldada  teha taasturundust – ehk soojadele kontaktidele suunatud reklaami, müüki ja pakkumisi.

Sinu toote ja brändiga tuttav inimene ostab toote oluliselt suurema tõenäosusega kui külm kontakt. See on lumepalliefekt – alguses siledal maal lükkamine on raske, kui saavutad juba teatud tuntuse, brändi, imago siis pall kogub hoogu ning on vaat et raske juba pidama saada.

Siin ka oluline turundus ja müügifakt – kordusmüügi tegemine on juba kordades lihtsam kui esmase kontakti ja müügi saavutamine.

Mida paremini sa tead oma uue kontakti saamiseks vajalikku tehtavat tööhulka ja sellega kaasnevat kulu, seda paremini omad sa ülevaadet kuidas sinu ettevõttel tulevikus läheb ja saad seda kontrollida.

Esmalt on vaja tuua sisse piisavalt päringuid, et äri toimiks ja siis on vaja tegevusi optimeerida, et võtta nendest maksimum.

Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et pead vaatama alati tervikut. Kui tood koju päringud, aga toode ei vasta ootustele ja jätkutegevusi pole, siis on kontakti ja päringu sissetoomine maha visatud aeg ja raha.

Jätkutegevuste jaoks saab kasutada palju ka automatiseerimise tööriistu. Näiteks seada üles automaatvastused ja jätkukirjad – seda saab teha näiteks programmidega Drip või Mailchimp. Müügitegevuses saab tagada järjepidevuse kasutades CRM tarkvara nagu näiteks Eestimaine Pipedrive.

RAHA/TULEMUS KOHE

Need on tegevused, mis kahjuks enamusel meist võtavad enamuse päevasest ajast, samas on need aga ülimalt vajalikud, sest toovad täna leiva lauale ja tagavad käibevahendid äri arendamiseks. See on otsene tegevus, kus teatud hulk tööd ja aega tagab meile mingi kindla hulga sissetulekut.

Siin saab viidata tagasi esimesele punktile. Kui sa tead näiteks, et sul kulub X tundi, et saada uut klienti või et 1000-st saadetud emailist tuleb sul X arv tellimusi. Siis muutes sisendit, näiteks hankides uusi e-maili kontakte, saad mõjutada RAHA KOHE numbrit. Võib ka juhtuda, et niipidi analüüsides selgub, et antud tegevus pole sel viisil jätkusuutlik ja vajab reorganiseerimist.

Siin saab kindlasti abiks olla ülejäänud müügitunneli optimeerimine. Näiteks kui 1000 kontaktist ostab 10 (ehk 1%) ja sellega jääd nulli siis ostude määra suurendamine 1-lt protsendilt näiteks 1,4 protsendile võib tähendada, et tegevus on juba vägagi kasumlik. Seega vaatamata üle kogu müügitunnelit ei tohi teha ennatlikke järeldusi.

Tulemuste paranemise võib saavutada väga erinevate tegevustega, näiteks:  sõnumi muutmine, toote puhul hinna korrigeerimine – on ka juhuseid kus hinna tõstmine võib tuua kaasa oluliselt suurema ostude arvu, sest uus hind on palju usutavam. Samuti kodulehe kiirus, pakendi kujundus või ka „osta siit“ nupu värv.

Raha kohe on väga oluline komponent, aga ainult sellele keskendudes jääd alati orav rattasse ja kliente taga ajama.

Ideaalne stsenaarium on see, et pead olema oma valdkonnas nii hea, et kliendid ajavad sind taga. See toob kaasa positiivse spiraali, kus kõik liigub paremuse poole.

 • klient teab, et oled antud valdkonna autoriteet,
 • ta teab, et ta saab soovitud lõpptulemuse,
 • ta tahab sinult uuesti tellida või teenuse puhul sinuga koos töötada – mis on väga oluline, sest teenusepakkuja initsiatiiv ilma kliendi panuseta pole jätkusuutlik
 • sind tasustatakse töö eest vääriliselt

Tänu sellisele kooslusele on kõik osapooled motiveeritud – tekkiv energia võimaldab panustada kliendile veel rohkem aega ja pakkuda veel paremat toodet või teenust ning sellega kaasnevat tulemust ja kliendirahulolu.

Seega RAHA/TULEMUS KOHE on oluline, aga tuleb endale teadvustada, et pakkudes kvaliteetset teenust või toodet, töötad sa kliendi heaolu nimel või ehitad kliendi äri ja varasid ning see ongi antud tegevuse eesmärk ning seda tuleb teha niihästi kui võimalik, kasutades oma parimaid erialased kogemusi.

BRÄNDING

Brändingut saab vaadata mitme tahu alt – see on nii isiklik, sinu äri või sinu toote bränd. Personaalses plaanis võib see tähendada seda, kui tore ja austatud sa oma kolleegide või koostööpartnerite seas oled ja sisaldada nii personaalsed meeldimist, kui ka sinu professionaalset pädevust.

See ei pruugi üldsegi tähendada, et pead olema maailma kõige toredam ja soojem inimene. Sõltuvalt valdkonnast võib ka külm ja kalk imidž olla sinu bränd. Sõltuvalt näiteks valdkonnast on teada paljusid muusikuid, kes on personaalselt äärmiselt ebameeldivad, aga neil on just tänu sellele standardseid uskumusi muutvale käitumisele miljoneid fänne maailmas. Nende puhul see töötab aga ilmselt mitte enamus valdkondades.

Tava mõistes bränd on sinu nime ja toote tuntus ühiskonnas, ning see toetab kliendi ostuotsuse tegemist, samuti hinda, mida klient aktsepteerib ning mõjutab ka kõikide teiste otsuste tegemist.

Näiteks, kui sul on tugev professionaalne bränd, siis on sul oluliselt lihtsam veenda oma potentsiaalseid kliente sulle oma kontakti andma ning sul on ka olulist lihtsam suunata neid ostuotsust tegema. Sama kehtib ka koostööpartnerite osas. Siin toimib sama lumepalli efekt – mida tugevam on su bränd, seda „lihtsam“ on teostada ja ette valmistada ka kõiki teisi tegevusi.

RAHA/TULEMUS TULEVIKUS

See on väga oluline osapool. Nagu varem mainitud, on sul vaja tegeleda RAHA KOHE tegevustega, et toita ennast ja oma äri, aga kui sa ei mõtle pikemalt ette, siis jäädki alatiseks orav rattasse. Seega ükskõik, mida teed, pead pühendama alati teatud osa oma ajast ja tööst tegevustele, mis sulle hetkel kohe tulu ei too, aga tagavad selle, et sa arendad või ehitad välja oma varasid, mis sulle tulevikus hakkavad tulu tooma või põhiolemuselt passiivset sissetulekut suurendavad.

Ühtepidi kõik eelnevalt mainitud kolm osapoolt toetavad seda tegevust, kui sa teed neid õigesti ja teadlikult. Uute kontaktide kogumine on potentsiaalne klient ja tulu tulevikus. Kliendibaasi kasvatamine ja parima toote ja teenuse pakkumine on oma usaldusväärsuse kasvatamine ja korduvklientide arvu suurendamine. Ning samal ajal brändi kasvatamine toob kaasa sinu tuntuse ning lihtsama protsessi uute klientide värbamiseks.

Aga seda tuleb teha teadlikult. Kui sa kulutad täna 160 tundi kuus, et oma äri töös hoida ning kui sa kulutad ka tulevikus 160 tundi kuus, et sama süsteemi töös hoida, siis selle punkti eesmärk on sul täitmata.

Alati tuleb töötada selle nimel, et pakkuda sama head teenust aga kiiremini, paremini, efektiivsemalt. Seda saab saavutada automatiseerimisega, valdkonna spetsiifiliste koostööpartnerite kaasamisega jne. Alati ei tähenda see, et pead rohkem teenima. Eesmärk võib olla ka saavutatud sellega, et saad tehtud sama töö ja teenid sama tulu 40 töötunni asemel 4 tunniga.

Samuti tuleb mõista termineid õigesti. Klient on alati sinu jaoks RAHA KOHE allikas. Efektiivsuse ja automatiseerimisega võid saavutada tulu suurenemise, aga sina seda allikat kunagi ei kontrolli ja klient saab sulle alati öelda, et nüüd on koostöö ja sellega ka sinu tuluallikas lõppenud.

Eesmärki täidab mingil määral kinldasti aga toode või teenus, mis on nii hea, et klient ei taha sellest loobuda, vaid tellib regulaarselt uuesti, tagades nii stabiilse sissetuleku ja mõlemale poole kasumliku koosöö.

RAHA TULEVIKUS sammus tuleb lisaks keskenduda tegevustele, mis loovad ja arendavad sinu varasid: näiteks oma äri või ärisid ja oma investeeringuid, mis toovad sulle kokkuvõttes passiivset tulu. Siia alla kuuluvad investeeringud automatiseerimisse, tehnoloogiasse, headesse töötajatesse. Samuti investeerigud teistesse ettevõtetesse, kinnisvarasse, aktsiatesse, võlakirjadesse, krüptovaradesse ja samuti intellektuaalne omand nagu raamatud, patendid jne.

Lisaks saab seda teha lähenedes oma põhitegevusele teise nurga alt. Näiteks, kui müüd toodet, siis selle juures üritada protsessi automatiseerida niipalju kui võimalik või lisada oma tootevalikusse infotooteid, mille müügi saab täielikult automatiseerida ning ka püsikulu on null.

Kui müüd teenust, saad saad näiteks valikusse lisada tooteid, et enda ajafaktor mängust välja võtta või selle hulka vähendada, pakkudes samas ikka kvaliteetset teenust. Mõelda tuleb laiemalt ning eesmärki saab täita mitmeti. Mõnigate näidetena võib siia kategooriasse lisada infotooted, raamatuid, samuti soovitusturundus (affilate marketing) ja müük koostööpartneritega.

Loomulikult tuleb keskenduda oma põhitegevusele, et olla selles parim. Aga hajutamise mõistes tuleb tegeleda ka alternatiividega. Seda, kas siis ise majandades või kasutades koostööpartnereid.

Pikaajaliste koostööprojektide osas tuleb seada õiged omandi suhted, et sul säiliks kontroll ning tänane panus tooks sulle ka tulevikus dividende.

KUIDAS NEID NELJA OSAPOOLT BALANSSEERIDA

Oluline on tähelepanu pöörate kõigile neljale – ideaalis peaksid kulutame neile aega võrdselt.

Äri ja turunduse seisukohtalt on oluline jälgida, millisest tegevusest raha sisse tuleb: järjepidevalt saab mõõta, kui palju maksab sulle uue kontakti saamine või ühe müügi tegemine. Brändi nii otseselt mõõta ei saa, aga selle kasv peab õigesti kasutades kõiki teisi näitajaid parandama.

Stabiilususe ja kindlustunde huvides on oluline pöörata tähelepanu sellele, kuidas on tasakaal RAHA KOHE  ja RAHA TULEVIKUS sissetulekute vahel. Kui kõik tuleb RAHA KOHE tegevustest, siis oled ise või su äri väga haavatavad. Oluline oleks saavutada aja jooksul tasakaal, et RAHA TULEVIKUS sissetulekud – investeerinud, dividendid, automatiseerimine ja ka õiged kliendid ja koostööpartnerid – tooksid üle poole sinu tulust.

Näited on siin tihtilugu RAHA põhised aga seda saab ja peabki laiendama ka kõikidele teistele elu valdkondadele, nagu suhted, tervis ja rahulolu oma keskkonnaga. Pead pühenduma võrdselt sellele, et sul on piisavalt toredaid inimesi enda ümber, et sul on täna hea olla ning mõtlema ka selle peale, et kuidas asju korraldada, sul oleks ka homme ning 10 aasta pärast kõik hea – toredad, õiged ja inspireerivad sõbrad ning perekond enda ümber, tervis korras ning kõik veelgi parem kui varem.

Kokkuvõtlikult saame öelda, et võrdselt on vaja tegeleda kõigi nelja osapoolega, kui sa ühe jätad unarusse, oled oma tegevuses haavatav. Panusta järjepidevalt ja teadlikult nendesse kõigisse ning võid rahuliku kindlustundega vaadata tulevikku!

Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Suhted klientidega – nii sisemiste kui ka väliste klientidega – on elujõud hästi toimivale ettevõttele. Ettevõtted, kus tegeletakse teadlikult kliendisuhete juhtimisega, on kindlasti sammu võrra ees nendest, kes sellega teadlikult ei tegele. Süsteemi loomisel on seda juba lihtne järgida ja täiendada selliselt, et suhete loomine, hoidmine ja parendamine on jätkusuutlik tegevus. Kliendisuhete juhtimisele (Customer Relationship Management – CRM) on võimalik läheneda väga loominguliselt, nt sündmustega seonduv, aga ka masinlikult nö külmkõnesid tehes ja lahtreid täites. Klientidele lähenemine on alati seotud indiviidi omapoolsete arusaamade ja eelistustega ning nende oskusliku ärakasutamisega.

Kliendisuhete juhtimise puhul kiputakse ikka rääkima vaid välise kliendiga tegelemisest. Ka sõna „KLIENT“ seostub meile pigem ostusooritajaga mitte ettevõtte töötajaga. Kuid olulised on mõlemad!  Kuidas tegeleda süsteemselt sisemiste ja väliste klientidega selliselt, et töötajad leiavad motivatsiooni ettevõttesse panustada ja seda arendada ning kliendid ei osta vaid korra, vaid on ettevõtte korduvostjad ja soovitajad turul? Jah, loomulikult on olulised ka toote kvaliteet, hind, jaotusvõrgustik ja muu, mis muudavad toote/teenuse terviklikuks, kuid antud artikli fookuses on suhete haldamine.

Juhtimise aluseks võib tuua kaks märksõna, tunne teda, kellega suhtled, tea tema ootusi ja vajadusi ning kommunikatsioon, mida on alati pigem vähem kui rohkem! Neile kahele fookuspunktile tuginedes suudetakse väga suuri tegusid korda saata!

Suhete juhtimise süsteemi loomisel on hea tugineda erinevatele programmidele, aga need on mõeldud siiski kontseptsiooni toetamiseks, mitte lähtepunktiks endaks. Millised on kliendisuhete arendamise juures kõige olulisemad pidepunktid, millele suhted rajada.

 • Selgita välja kliendi vajadused – on ta töötaja või klient – tea millised on tema ootused. Siin on Sinu kõige paremaks tööriistaks küsimuste esitamine! Hea juht on hea kuulaja! Mida rohkem Sa kliendi vajadustega kursis oled, seda paremini saad Sa tema vajadusi rahuldada ja seda õnnelikum on ta Sinuga koostöös.
 • Kaardista vajadused – tihti kipume kohe lahendust välja pakkuma, ilma süvenemata või tuumani jõudmata. See võib tagasivaadetes osutuda suureks eksimuseks, sest pakkudes kliendile oma nägemust mööda kohest lahendust, ei lahenda me tema jaoks probleemi tuuma, mis tähendab, et ta ostab meilt terviklahenduse asemel vaid osa sellest kui sedagi. Olles piisavalt kannatlik ja tähelepanelik suudetakse lahendus tegelikule vajadusele leida.
 • Vastavalt probleemile, leia lahendus – lahendused sünnivad kliendist lähtuvalt ja mitte vastupidi. Kõige õnnelikumad on kliendid siis, kui nende ootused saavad täidetud. Kui lahenevad tegelikud probleemid ja edasiliikumine saab jätkuda.
 • Süsteemide ja tööriistade kasutamine toetab suhteid (CRM programmide kasutamine) – meil on programmid töötajate haldamiseks ja klientidega tegelemiseks. Küsimus ei ole pelgalt masinlikus andmete sisestamises, vaid programmid on need, mis meie eesmärkide saavutamist toetavad. Suhete hoidmises võimaldavad need olla meil detailsemad, ajaliselt täpsemad ja pakkumise osas soovidele vastavam. Tipptasemel CRM on meie eestimaine Pipedrive – soovi korral saad seda terve kuu tasuta testida vajutades siia. 
 • Edasta vaid asjakohast infot – kontakteerudes paku vaid seda informatsiooni, mis on oodatud. Näiteks tähtpäevade meelespidamine võib teinekord vägagi oodatud olla.
 • Tegele tagasisidega – esmalt on oluline seda üldse küsida, aga teisalt vaid küsimisest ei piisa. Tagasiside annab Sulle informatsiooni, kuidas edasi tegutseda, et paremaks ja efektiivsemaks muutuda – kasuta seda enda hüvanguks! Ole kiire vastama ka negatiivsele tagasisidele, ka siis, kui Sul ei ole kohest lahendust, anna teada, et hoolid ja tegeled lahenduse otsimisega. Infosulg ja piiratud kommunikatsioon võivad tekitada „lumepalli“ efekti ja põhjendamatult võib olukord kontrolli alt väljuda.
 • Analüüsi suhete tegevusmustreid – kliendikäitumisest tulenevad tegevused on meile indikatsiooniks edasiste sammude astumisel! Kuidas on kontaktid meiega seotud, kui tugev suhe on – sellele põhinedes saab teha otsuseid omapoolse panustamise osas. Sea suhete prioriteedid vastavalt suhte tugevusele – panusta neisse, kellega suhe on jätkusuutlik ja mõlemale poolele kasulik.

Kliendisuhete juhtimine on süsteemne ja jätkusuutlik vaid juhul, kui sellesse panustatakse – kogutakse informatsiooni, analüüsitakse tegevusi, seatakse prioriteete ja parendatakse protsesse. Tulemused tulevad igaljuhul, loeb järjepidevus ning soov kasvada ja asju paremini teha!

Kuidas ehitada klienditunnel?

Kuidas ehitada klienditunnel?

Nagu vesi on inimesele elueliksiiriks, nii on ka kliendid ettevõtete eluveeks. Ilma klientideta ei ole ettevõtet. Klientide võitmiseks ja kaasamiseks ei piisa ühekordsest „hõikamisest“. Oluline on teha järjepidevaid tegevusi, mis ärataks potentsiaalsete huvitundjate tähelepanu ja tekiks diskussioon, mille tulemusi saab mõõta ostudes ehk rahas. Selleks, et tulemusteni jõuda, on oluline ehitada klienditunnel, mida mööda potentsiaalne ostja liigub, jättes tulemusena raha Sulle. Kuidas sellist klienditunnelit ehitada ehk kuidas saada klaas vett täis?

Kui alustada veeklaasi täitmisega kõige laiemas mõttes, siis esmalt on oluline turul oma sihtgruppi silmas pidades nähtavus saavutada.  Selleks on oluline viia oma sõnum turule, kes sa oled, millega tegeled ja tekitada huvi enda vastu. Selle tulemusel tõstad Sa teadlikkust oma brändist.

Tööriistad, mida teadlikkuse kasvatamiseks kasutada on väga erinevad ja võivad olla nii digitaalsed kui ka vahetud kontaktid. Loetlen siia mõningad: koduleht, Google Adwords, retargeting, SEO, blogi, strateegilised partnerlussuhted, avalikud sõnavõtud, reklaam lehes, brošüür, flaierid, pressiteated, Facebook, Printerest ja Instagram. Aga see loetelu jätkub.

 

Teine etapp on kontakti endaga sidumine. See tähendab, et oma tegevuste tulemusel sa kaasad kliendi ja lood nö „magneti“, mis potentsiaalsele kontaktile nii palju huvi pakub, et ta on nõus Sulle oma kontaktid loovutama, annab telefoninumbri, emaili vmt. Kontakti saab  jätta maandumislehele materjali allalaadimisel nt.

Kontakti saamine on eelduseks edasiste tegevuste rajamisel – võib võtta isegi aastaid, olenevalt toote hinnast, kui klient lõpuks ostab, aga kontakt on see, kellele saab turundustegevused suunata, et tema usaldus võita ja ta nii kaugele viia, et ta lõpuks raha loovitab.

Siit järgmine ongi usalduse loomine – läbi väärtuse pakkumise, kas siis klienti harides, lõbustades, lahendusi pakkudes, võidad Sa tema usalduse. Sest usaldus on alus sellele, et Sa muutud tema jaoks turul antud valdkonnas number üheks ning kui tal tekib vajadus, siis ta pöördub probleemi lahendamiseks just Sinu poole. Töövahendeid usalduse kasvatamiseks on ka mitmeid, aga nt infograafikud, webinarid, tagasiside, eripakkumised, töötoad, külastused, blogipostitused, konsultatsioonid, garantii, bränd jne.

Ja viimane etapp on ostu sooritamine, protsess peab olema, kiire, mugav, lihtne ning ostja peab tunnetama, et välja antud raha eest saab ta piisavalt väärtust. Või isegi, et väärtust sai pisut rohkem kui ta ise välja käis. Klient, kes jääb kogu klienditunnelis liikumisega rahule, on parimaks jätkukliendiks Sulle, usaldus on olemas ja ta on ka turul Sinu suurim turundaja ehk saadik, sest rahulolev klient teeb teavitustöö Sinu eest ise – kiites Sind oma sõpradele ja soovitades Sind, kui neil on vaja sama toodet või teenust.

Selliselt saab piltlikult võttes Sinu ettevõtte klaas vett täis, Sul on juua ehk kliente, kes on ettevõtte eluveeks. Siinkohal on oluline veel ära märkida, et üks tegevus ei kahanda teise tegevuse väärtust ehk kogu protsess peab olema terviklik. Näiteks kui Sul on kampaaniad üleval ja kliendid tulevad ostma, aga teenindus ei ole kiita, siis ostja tagasi ei tule ega soovita Sind. Kui Sa oled kontakti saanud ja temaga jätkutegevusi ei tee, siis ei ole sellest kontaktist Sulle suuremat abi. Tulu toob süsteemne lähenemine pikaajalises perspektiivis.

Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Populaarne sõnapaar turunduse automatiseerimine annab meile mitmeid võimalusi, kuidas lasta süsteemil meie eest tegevused ära teha. Ka erinevad uuringud näitavad, et automatiseerimine tõstab klientidega suhtlemise kvaliteeti ja nende seotust Sinuga, muutes ostjad enam seotuks ja ostuvalmis.

Oma tegevuste automatiseerimisel tuleb aga mõelda alljärgnevatele küsimustele.

 • Kuidas sobib automatiseerimine Sinu ettevõttele?

Kas oled analüüsinud, kuidas kliendid Sinu käest ostavad, kui palju seal on inimlikku faktorit ja millised tegevused oleks võimalik lasta süsteemil iseseisvalt ära teha? Kui Sa tead täpselt, milline on Sinu ideaalklient ja tema ostukäitumine, siis vastavalt sellele saad kujundada tema sammud ostu sooritamiseni.

Automatiseerimine ei tohiks kunagi olla võlts ja inimkauge, vaid pigem isiklik ja andes kiire tagasiside vastavale kliendikäitumisele. Näiteks kui klient teeb kodulehel teatud liigutuse, siis ilma et Sa ise peaksid postkasti minema ja talle vastuse kirjutama, saab ta selle süsteemilt automaatselt, kas tänukirjana, tekstifailina või edasiste juhistega. Klient on rahul kiire tagasiside eest ja Sinul on tehtud edasised sammud kliendi kaasamiseks.

 • Millist sisu Sa oma potentsiaalsetele klientidele pakud?

Oled Sa mõelnud, millise sisustrateegiaga Sa välja lähed, kas see, mida Sa sisuna toodad, on väärtuslik ka Sinu potentsiaalsetele klientidele? Näiteks tuues oma kodulehel teostatud tööde all välja projektiga seotud suurimad võidud, siis kas Sinu potentsiaalne klient suudab sealt sõnumist välja lugeda, et see on näitlikustamaks tema enda võimalikku võitu Sinuga koostööd alustades.

Automatiseerimine annab Sinu sekkumiseta talle võimaluse näidistöö alla laadida, sellega tutvuda ning sealt edasi saadab süsteem talle näiteks tänukirja või siis uue pakkumise automaatselt, uurimaks kas tal on huvi Sinuga ühendust võtta, abi saada või arutada võimalusi  edasise koostöö osas jne. See ring võib olla päris pikk, ilma et seal inimfaktorit vahel oleks. Aga saadetav sisu peab olema piisavalt täpne ja väärtuslik, et see potentsiaalse kliendi ära seob ja teda edasisi tegevusi tegema paneb.

 • Kui palju on Sul turul potentsiaalseid kliente?

Automatiseerimiseks peab Sinu veebilehekülg tõmbama turult ligi potentsiaalseid kliente, kellele tegevusi automatiseerida. Nt Case-study’sid tehes, mida on siis võimalik alla laadida ja mille tulemusel nad Sulle oma emaili annavad, siis sellele emailile saab hiljem saata asjakohast informatsiooni ja neid endaga enam ära siduda, tehes neile edaspidi järel- või lisamüüki. Kui Sinu kliendilist on väga väike, siis kohati on ilmselt mõttekam tegeleda otsese dialoogiga ja vahetuma suhtlusega.

 • Kas Sul on piisavalt ressurssi turunduse automatiseerimiseks?

Turunduse automatiseerimine võib olla üsnagi kulukas, sest erinevad platvormid ja süsteemid maksavad. Lisaks, kas Sul on inimesed, kes sisu toodavad. Tegemist on ajamahuka  ja süsteemse tööga, kus tulemusi toob vaid järjepidevus. Süsteemide ülesseadmisel peab olema teadlik omavahel integreeruvatest platvormidest, et hiljem ei selguks nende omavaheline mittesobivus, kui juba kulutused tehtud. Tänapäevased programmid toetavad mitmeid tegevusi, kui neid oskuslikult kasutada on võimalus oma efektiivust ja tulusid tõsta märkimisväärne.

 • Kas Sul on mõõdikud paigas?

Turunduse automatiseerimise puhul on oluline teada, millised on Sinu ootused tulemustele, mida Sa täpselt mõõdad ja millises ajavahemikus? Turunduse eesmärk on tuua „majja“ kvaliteetseid kontakte ja need müügile edasi suunata. Tulemused saavad paraneda ainult sellisel juhul, kui Sa tead täpselt, mida Sa mõõdad. Oluline on teada, kus sa oled, millised tegevused tulemusi toovad ja kuhu oled teel ehk kuidas tulemused ajas muutuvad.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et turunduse automatiseerimine on võimas tööriist, kuid Sa pead arvestama, et see ei sünni hetkega, sellesse tuleb panustada palju tööd, aega ja olema järjepidev.  Samas, kui Sa pühendud, siis võid kindel olla, et see investeering annab Sulle turul suure eelise ja seda seda lihtsal põhjusel – võidab see, kes suudab teenindada kõige suuremat kliendigruppi, olles samas ajal vahetu, kuluefetkiivne ja pakkudes suurimat väärtust.

Turundusstrateegiad tehakse võitjatele võitmiseks!

Turundusstrateegiad tehakse võitjatele võitmiseks!

Tere sõbrad

Täna ma räägin teile strateegilisest turundusest ja sellest, miks me seda teeme, kellega koos me seda teeme ja kuidas me seda teeme. Strateegiaid on välja mõeldud sajandeid – näiteks vanad Hiina sõjakavalused või Trooja hobune “vallutamatu” linna alistamiseks. Strateegiad mängivad sama tähtsat rolli ka tänapäeva ettevõtluses. Kõik me tahame võita ja edukad olla! Selleks, et neid eesmärke saavutada ja olla edukas pikas perspektiivis, tuleb tegeleda kõige raskema “töö” ehk MÕTLEMISEGA. Edu saladus on võtta aega ja mõelda välja, mis on oluline, eemaldada ebaoluline ja keskenduda olulise elluviimisele.

Meie loome strateegiaid ettevõtetele, kelle soov on maailma paremaks muuta, kasvada läbi koostöö ise ja maksimeerida oma ettevõtte tulemusi. Turundusplaane loome ettevõtetele, kelle soov on läbi edu luua uut väärtust ühiskonnale. Meie turundusstrateegiad, läbi mille oleme leidnud väljundi, kuidas koos ettevõtetega panustada parema ühiskonna loomisele, toetuvad kolmele põhisambale, millest lähemalt alljärgnevalt.

Esimene sammas kujutab endast USKU ettevõtte liidrite poolt sellesse, mida nad teevad ja millist väärtust nad sellega inimkonnale loovad. See sisemine kindlus, mis on lausa eemalt tunnetatav.  Enesekindlus peegeldub välja ja nii tekivad järgijad ning koos liigutakse edasi mõlemad ennast väärtustatuna tundes. Siin tahaks rääkida ühe loo. Väike lasteaiatüdruk istub vaikselt ja joonistab segamatult klassi tagumises nurgas. Mõne aja möödudes läheb õpetaja tema juurde ja uurib, et mida ta seal joonistab. Tüdruk vastab, et jumalat! Mispeale õpetaja küsib, et kuidas Sa teda joonistada oskad, keegi ei ole ju teda kunagi näinud ega tea, kuidas ta välja näeb. Mispeale ütleb tüdruk, et varsti saavad kõik teada!
Esimese samba toimivust ärilises mõttes saab mõõta uute klientide arvuga kokkulepitud aja perioodil.

Teine sammas kujutab endast  hingega panustamist ehk alati oma parimal tasemel püsimist. Olles saanud omale järgijad ehk kliendid, kellega koostööd tehakse, siis on oluline neile alati tasemel KVALITEETi pakkuda. Järjepidevus teeninduse ja toote kvaliteedis selle kõige laiemas mõttes, tagab  stabiilsuse ja kasvu. Oluline ei ole klienti võluda korra, vaid korduvalt. Soovin rääkida loo, kuidas perekond läbi Euroopa sõidab. Nad valivad kohvijoomiseks alati tuntud kaubamärgiga bensiinijaamasid. Nad ei pea pettuma juues alati maitsvat kohvi. Kord aga mõtlevad, et hästi, võtame seekord kohalikust teeninduspunktist, näeb välja viisaka kohana ja kvaliteetse kaubamärgina. Aga oh häda, seal pakutav kohvijook ei kõlba kuhugi. Ehk küsimus ei ole, kui palju Sa suudad kliente ära võluda ühe korra, vaid pakkuda neile püsivat kvaliteetset teenust korduvalt. Seega strateegilise turunduse teist sammast saab mõõta püsiklientide kasvu järgi.

Kolmas sammas keskendub ETTEVÕTTE TÖÖTAJAtele. Läbi kommunikatsiooni, arengu ja motivatsiooni on ettevõttesse uskuvad töötajad ettevõtte kõige suurem väärtus. Töötajad teavad, et ettevõtte brändi luuakse seestpoolt väljapoole. Ka siin on mul üks lugu rääkida. Hotelli külastas tore perekond väikeste lastega. Koju jõudes avastas aga pereisa, et perepoja lemmik mõmmi on hotelli jäänud. Kuna poeg oli murest murtud ja soovis oma mõmmit tagasi, siis kirjutas pereisa hotelli, et kas nad saaksid mõmmi tagasi saata ja ka ühe pildi saata, et näidata pojale, et tema kõige kallimaga on kõik korras. Seepeale saatsid hotelli töötajad mõmmist pilte, kuidas ta liumäest alla lasi, rannal päevitas, kõrrega mahla jõi ja puhkust nautis. Ehk loo moraal, ettevõtte töötajad naudivad oma tegemisi, leiavad arenguaspekte ja peegeldavad selle kõikjal kliendiga kokkupuutudes ettevõttest väljapoole. Kolmanda samba tulemusi saab mõõta pikaaegsete, entusiastlike ja positiivsete töötajate aru  ning ka rahulolevate klienteide läbi.

Turundus on loonud meile võimaluse kaasa rääkida ja oma panus anda koos ettevõtjatega ühiskonda paremaks muuta. Läbi sõnumite, kommunikatsiooni tunnelite järjepidevaid tegevusi teha, saame oma klientidel aidata vähima vaevaga üles leida need inimesed, kes ka tegelikult ettevõtte pakutavast toodest või teenusest kasu saavad.

Nautige ja tehke südamega seda, mida te teete!

Mari-Liis Tenno
TENFOR marketing