Turundusmõõdikute tähtsus ja nende efektiivne rakendamine

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 7. Jun 2017

Ma ei liialda, kui ütlen, et turunduse kõige tähtsam mõõdik on müük. Kui ei toimu müüki, siis ei oma tähtust ka turundus. Pöördvõrdelises korrelatsioonis on toodete müügist tulenev sissetulek ja selle reinvesteerimine turundusse, et müüki veelgi enam suurenda. Ettevõte kasvab läbi nähtavuse, klientide teadlikkuse toodet leida ja läbi soovi seda osta.

Miks meil on mõõdikuid vaja?

Mõõdikuid kasutatakse töö täiustamiseks, et aidata ettevõtetel keskenduda kõige olulisemale – oma inimestele ja ressurssidele. Samuti on osad mõõdikud ettevõtetele kohustuslikud, näiteks õiguslikud, ohutusalased või lepingulised.

Üldisemalt peaksid mõõdikud kajastama ja toetama organisatsiooni strateegiate kõiki aspekte sealhulgas finantse, turundust, konkurentsiolukorda, aga ka kliendi vajadusi ja ootusi. Mõõdikud näitavad kätte prioriteedid ja annavad ülevaate tulemustest, eetikast ja ambitsioonidest.

Ettevõtte püsimajäämise seisukohalt on ülimalt oluline jälgida efektiivsuse kasvu, kaebuste vähenemist, kasumi kasvu ning monitoorida kulusid. Mõõdikud näitavad, kus organisatsioon hetkel asub, kuhu see liigub ja kunas organisatsioon oma eesmärkideni jõuab.

Mis kasu annab mõõdikute määramine?

Kõige olulisem on hoida kogu  mõõdikutega seonduv hästi lihtsana. Kui nende määramisele ja tegemisele kulub liialt palju aega, siis need ei tööta. Mõõdikuid peavad mõistma kõik töötajad, peab olema selge, mida nad mõjutavad ja millised on neile seatud ootused. See tagab selle, et meil on lihtne teada ootusi, mõõta tehtut ja edu korral seda ka tähistada!

Head mõõdikud annavad organisatsioonile suuna ja strateegia kuhu liikuda. Need aitavad ellu viia muudatusi, toetavad üldiseid arenguid ning tagavad hea kommunikatsiooni nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.

Kuidas turunduse mõõdikuid rakendada?

Tegemist on viiesammulise protsessiga:

1)      Määra mõõdikud – oluline on nende selgus, et nad näitaksid ettevõtte edu. Nad peaksid vastama järgmistele  nõuetele: täpne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja tähtajaga.

2)      Mõõdikute aktsepteerimine – oluline on, et kõik, kes on mõõdikutega seotud, aktsepteeriksid neid ja panustaksid nende saavutamisesse.

3)      Saaksid aru, milliseid andmeid on vaja ja kuidas neid koguda – pole mõtet määrata mõõdikuid, millel puuduvad tööriistad info kogumiseks. Kui investeerida, siis mõelda läbi, kui suurt kasu antud tulemused hiljem ettevõttele loovad.

4)      Mõõda ja jaga tulemusi – Kuigi see tundub iseenesest mõistetav, siis tihtipeale mõõtmisi ei teostata, rääkimata nende jagamisest. Tihtipeale juhtub see just sellepärast, et seatakse liiga palju mõõdikuid. Tasub määrata pigem vähem ja olulisi, mille jaoks on ka aega andmeid koguda ja nendest järeldusi teha.

5)      Järjepidevalt parendusi sisse viia – Mõõdikute seadmisel ei tohi unustada nende esmast eesmärki – pidevat ettevõtte tulemuste parendamist.

Järgnevalt olen toonud loetelu mõõdikutest, mida jälgida.

Turunduse mõõdikud:

Emaili turundus

 • Lugejast loobumised
 • Avamiste määr
 • Klikkimiste määr


Sündmused

 • Registreerimine
 • Kohale tulemine
 • Rahulolu


Webinarid

 • Osalejate arv
 • Väljakukkumiste määr
 • Osalemise aktiivsus ja kas teevad Sinu soovitud tegevuse


Sotsiaalmeedia

 • Kontaktide arv
 • Jagamised
 • Kommentaarid
 • Vaatamised
 • Mainimised
 • Konversioonid
 • Arvamuste foon – positiivne või negatiivne


Koduleht

 • Vaatamiste arv
 • Uued külastajad
 • Lehele viitavate linkide arv
 • Konversioonid (nt email, ost, allalaadimised jne)


Kommunikatsioon

 • Pressiteadete arv
 • Intervjuude arv
 • Pressiürituste arv
 • Kaetud valdkondade arv
 • Meediakanalite arv


Blogi

 • Postituste arv
 • Lugejaks registreerujate arv
 • Vaatajad/külastajad
 • Unikaalsete külastajate arv
 • Sotsiaalmeedia jagamiste arv


Online reklaam

 • Näitamiste arv
 • Kliki hind
 • Kliki hind tuhande vaatamise kohta
 • Konversiooni hind (tegi soovitud tegevuse)
 • Soovitud tegevuse hind


Kliendi mõõdikud

 • Püsiklientide kaotuse määr
 • Kliendi eluiga
 • Olemasoleva kliendi korduv- ja täiendostude arv teenuste ja toodete lõikes
 • Klientide rahulolu

Tänapäeva turundust on võimalik mõõta väga täpselt, küsimus aga on, kus läheb mõislikkuse piir ja mida tulemuste mõõtmine Sulle edasiste otsuste osas annab. Tähtis ei ole tegevus ise, vaid sellest tulenev väärtus ja selle oskuslik ärakasutamine.

Mõõdikute seadmine on oluline ettevõtte tulemuste parandamiseks, seetõttu tuleks seada mõõdikud, mis esitavad ettevõttele väljakutse ja pakuvad saavutamisel täiendavat väärtust. Turundustegevuste mõõtmisel tuleb olla järjepidev ja vajalikud parendustegevused ka teoks teha!

Üles
crossmenu