Kui kiiresti toob turundus tulemusi?

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 3. Aug 2017

Ettevõtte omanikke huvitavad tulemused ja meilt kui turundajatelt oodatakse müügile tuge. Turunduse tulemusi soovitakse näha sama kiiresti kui müügitulemusi, aga siin on põhimõtteline vahe – kui müük saab tagasiside kohe, ost toimub või ei, siis turunduse mängumaa on palju laiahaardelisem – eesmärk on kasvatada turul teadlikkust ja veendumust heast tootest või teenindusest. Tulemuste mõõtmine on keerulisem – samas müügiga alati ühilduv ehk ettevõtte kasv.

Enamjaolt on ettevõtete omanikepoolseks tagasisideks, et turunduse tulemusi oleks vaja olnud juba eile. Turunduses asjad nii kiirelt ei käi. Samas on hea, kui ajafaktor teemaks võetakse, sest nii mõistetakse mõlemapoolselt reaalseid ootusi enne turundustegevustega alustamist.

On oluline, et ettevõtjad mõistaksid, et turunduses tulemusteni jõudmine võtab oma aja ning kui käsil on järjepidev turundusprotsess ja tegevusi püsivalt ellu viiakse, siis need tulemused ka tulevad.

Kuidas ajafaktorit turundustegevuste juures määrata?

Pole olemas kindlat ajavahemikku, millal turundus ettevõtte jaoks tulemusi annab.

Alustada tuleb olemasoleva olukorra kaardistamisest. Millised on Sinu pakutavad tooted ja teenused. Kui pikk on müügitsükkel. Olenevalt sellest võib turundustegevustele kuluda kuus kuud kuni kaks aastat. See tähendab, et pika müügitsükliga toodete teenuste turundamine võtab ka pikemalt aega.

Tulemuste nägemine sõltub turundaja kogemustest ehk millise turundajaga Sa koostööd teed. Kas algajaga, kes ise alles palju õpib või kogenud tegijaga turul, kes omab kogemusi, kontakte ja teadmisi. Üks ei ole vale ega teine õige, küsimus on Sinu vajadustes, kas vajad lihtsamat tuge asjade ärategemiseks või laiahaardelisemaid kampaaniaid koos strateegiaga. Kogenud turundajaga tulevad tulemused tõenäoliselt kiiremini, kuid teatavasti on turundus katsetamine, mis Sinu toote ja teenuse puhul täpselt töötab – tuleb tundma õppida klienti ja tema vajadusi.

Kuigi pole kindlat ajalist reeglit, võib siiski öealda, et kehtib kindel turunduse teekond, mis tuleb tulemuste saavutamiseks läbida

Vundamendi loomine, esimesed 1-6 kuud

Kui Sa alles alustad oma ettevõtte turundamisega, siis on oluline luua strateegia, määratledes ära väärtuspakkumine, sõnumid ja bränd. See võib võtta mõned nädalad kuni mõned kuud, olenevalt toote või teenuse keerukusest ja selle lahtikirjeldamisest turundajale. Lisaks sõltub see koostöövormist – kas Sul on majasisene või väljast sisse ostetud turundaja ning omavahelise suhtlemise kiirusest.

Kui strateegia on defineeritud, saab alustada vundamendi ladumisega, sealhulgas kodulehe ja müügi ühildamisega, mis toob välja, mida Su ettevõte teeb ja keda teenindab. See nõuab keskmiselt kolm kuud tööd, olenevalt kui suur on Sinu ettevõte ja kui palju inimesi on sellega seotud.

Ehitad välja oma turundustunneli, järgmised 6-12 kuud

Pärast vundamendi ladumist, saad Sa alustada turunduskampaaniate realiseerimisega. Mis tähendab oma klientidega regulaarset suhtlemist: avaldad sisu, mis kasvatab Sinu ettevõttest teadlikkust ja korraldad sündmusi, kasutades erinevaid turunduse tööriistu, neid on mitmeid, mille vahel valida. Tegevuste eesmärk on tuua ettevõttesse asjakohaseid päringuid.

Selleks et mõista, kas ettevõttesse tulevad päringud on asjakohased, pead Sa kasutama  erinevaid jälgimissüsteeme. Kui Sul ei ole CRM (kliendihaldamise) süsteemi olemas, siis tuleks see kindlasti luua.

Positiivse ROI (investeeringu tasuvuse) tekitamine, järgmised 12-24 kuud

Tegevuste tulemused võivad tulla alles aasta pärast alustamist. See on küll karm tõde, aga parem seda varakult teadvustada, kui pead liiva alla peita.

Kannatlikkus tasub ära

Töötava turundustunneli tekitamine nõuab pühendumist, aega ja ressursse, kuid see tasub ennast kuhjaga ära ja toob investeeringud kuhjaga tagasi.

Parima tulemuse saavutamiseks on oluline paika panna turundusstrateegia, kaardistada ära suunad, tegevused ja mõõdikud. Turundamine tähendab järjepidevat süsteemset tööd. Oluline on tegevused ette planeerida ja plaan teostada.

Hästi töötavad ettevõtted omavad terviklikku turundust, mis annab ka suurepäraseid tulemusi. Unustada ei tohi, et ettevõtte töötab terviklikuna, kus lisaks turundusele on olulised ka kõik teised tegevused, mis ühtse tervikuna kliendile soovitu annavad.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et turundus vajab vundamenti ja strateegilist lähenemist, koos sõnumite, tegevuste ja analüüsiga. Turundus tähendab järjepidevaid tegevusi  turul teadlikkuse kasvatamiseks. Tulemused tulevad, kui oled piisavalt kannatlik ja püsid protsessis.

Üles
crossmenu