Analüütilised andmepaneelid

Autor: TENFOR marketing
Kuupäev: 2. Jul 2019

SALESmanago analüütilised andmepaneelid on iga ettevõtte omaniku või tegevjuhi lemmikud töövahendid. Turundusautomaatika süsteem näitab mugavalt ühest kohast kõiki turunduse ja müügiga seonduvate kõige olulisemate protsesside põhjalikku analüüsi. Reaalajas saate jälgida turundusosakonna efektiivsust uute kontaktide leidmisel (Lead Generation), müügiosakonna tulemusi kontaktide liigutamisel kampaania ühest osast teise (Lead Routing) ja mõlema osakonna koostööd tulemuste saavutamisel alates kontakti saamisest kuni müügini välja (kampaania analüüs). Lisaks on saadaval paneel, mis sisaldab põhiandmeid praeguste kontaktide ja nende oleku kohta. Turundusautomaatika platvormiga on teil juurdepääs andmetele, mida saab genereerida iganädalaselt, kord kuus, kord kvartalis ja igal aastal, mistõttu on neid lihtne võrrelda, teha järeldusi ning reageerida koheselt positiivsetele ja negatiivsetele suundumustele.

Üldbaasi analüüs

Peamine andmepaneel kohaldatakse automaatselt iga kliendi jaoks. See näitab põhiandmeid kontaktide nende oleku ja tegevuste kohta. See võimaldab teil jälgida põhiparameetreid ja nende muutumise kiirust. Teave esitatakse standardse ajavahemiku kaupa: viimased seitse või 30 päeva, jooksev ja eelmine kuu, kvartal ja aasta.

Andmebaasi analüüs hõlmab:

 • Andmebaasi olekut ja selle suurust – andmebaasi suurus, jälgitavate kontaktide arv, uued kontaktid kellele saadetakse turunduskommunikatsiooni ja kontaktid, kellele ei saadeta enam turunduskommunikatsiooni.
 • Tegevused ajas – aktiivsete kontaktide analüüs, mis on jagatud 3 rühma: kontaktid, kes on olnud aktiivsed viimase seitsme päeva jooksul, kuu või kvartali jooksul ja mitteaktiivsed kontaktid.
 • Iganädalane ja tunnipõhine tegevus -põhineb kontaktide aktiivsusel päeva ja ka nädala jooksul. Süsteem analüüsib kogu andmebaasi tegevust, näidates andmepaneelil täpset aega ja nädalapäeva, mil andmebaasist pärit isik tavaliselt e-postile vastab ja veebilehte külastab. Selle info järgi saate välja vaadata parima aja massikommunikatsiooni teostamiseks.
 • Liitujad (subscribers) – sellelt paneelilt saate teavet, mis on kontaktide tühistamiste peamised põhjused, andmebaasi kõige populaarsemate e-posti domeenide kohta ning jagada jälgitavaid kontakte kogu andmebaasis.

Uute kontaktide saamise (lead generation) analüüs

See andmepaneel keskendub turundusosakonna esmasele ülesandele, milleks on uute kontaktide omandamine (Lead Generation). See näitab erinevatest allikatest saadud kontaktide koguarvu ning muutusi võrreldes eelmise perioodiga. Turunduse automatiseerimise süsteemis saab iga kasutaja määrata endale sobiva arvu paneele erinevatest andmetest, et saada selge ülevaade toimuvast. 

Andmepaneel kuvab järgmist teavet:

 • Omandatud kontaktide koguarv – üleüldine ja allikapõhine informatsioon.
 • Kontaktide omandamise dünaamika – võrdlus käesoleva ja eelmise perioodiga.
 • Kontaktide saamise meetodid – teave kontaktide koguarvu kohta ja võrdlus uute kontaktidega samast allikast.

Uute kontaktide kampaanias liikumise analüüs

Kohandatav andmepaneel võimaldab teil kontrollida kõiki oma turundus- ja müügikampaaniaid. Et kõik olulised andmed oleksid kajastatud saab iga kasutaja seadistada endale sobiva arvu andmepaneele. Andmeanalüüsi ulatus hõlmab olulisi etappe mitmetest protsessidest. Andmed esitatakse kogu protsessi kohta ja neid on võimalik sorteerida periood ja kontaktide päritolu kaupa.

Andmepaneelist saame teada:

 • Põhiparameetrid – omandatud kogusumma, lisaks kontaktide arv, kes liikus läbi müügiosakonna (ja töötaja keskmine tulemus).
 • Ettevõttes lubatud kontaktide voog – täielik teave kontaktide koguarvu kohta, sealhulgas informatsioon kontaktide liikumise kohta osakonnapõhiselt, aga ka iga töötaja põhiselt eraldi. 
 • Kontaktide levitamine ja müügiesindajate kohta esitatud tulemuste kuvamine – teabe kogumine kontaktide arvu kohta protsessi eri etappides, sealhulgas omandatud kontaktide allikate jaotus.

Kampaania analüüs

Järgmine andmepaneel, mida on lihtne endale sobiviks kohandada ja, mis võimaldab turundus- ja müügikampaaniaid väga täpselt kontrollida, on kampaania analüüs. Lisaks kvantitatiivsetele andmetele näitab SALESmanago, kuidas erinevad turustuskanalid mõjutavad uute kontaktide saamist ja nende viimist kampaania järgmisesse etappi. Sellise andmepaneeli seadistamiseks peate määratlema konkreetse kampaania ja allikad, millest uued kontaktid pärinevad.

Kampaania analüüsi andmepaneelil kuvatakse:

 • Kampaania kontaktide arv – kampaaniaga teatud aja jooksul liitunud kontaktide koguarv, mis on jagatud konkreetseteks etappideks, samuti on esitatud muutused võrreldes eelmise perioodiga.
 • Kontaktide liikumine kampaania jooksul – siin on saadaval teave, millistest konkreetsetest allikatest kontaktid pärinesid ja mitu kontakti toimus kampaania jooksul.
 • Kommunikatsioonikanalite turundus – väärtuslik teave, mis näitab, milline turundustegevus toimib.
 • Kontaktide konverteerimine kampaanias – protsessi põhiparameetrid (kampaania kestvuse keskmine aeg) koos allikapõhise informatsiooniga. See teave võimaldab investeerida ressursse parimatesse turundustegevustesse, mis toovad soovitud tulemusi.

Google Analyticsi andmepaneel

SALESmanago integreerimisel Google Analyticsiga kuvab süsteem automaatselt ettevõtte loodud tehingute arvu. Lisaks näitab see tegevusi, mis on tehtud läbi SALESmanago turundusautomatiseerimise platvormi ning mille allikate ja kampaaniatüüpide täpne jaotus on mõõdetud UTM parameetritega.

Andmepaneelidest saadav kasu

 • Järelevalve ja täpne ülevaade turundus- ja müügiprotsessidest.
 • Uuendatud andmed, mis võimaldavad optimeerida parimaid protsesse ja tegevusi.
 • Ülevaade müüjate poolt saavutatud mõjudest.
 • Ebatõhusate protsesside vähendamine ja parematesse võimalustesse investeerimise teadlikkuse tõstmine.
 • Võime teada müügiprotsessi tõelist voolu ja selle spetsiifika paremat kasutamist oma ettevõttes.
 • Turundustegevuse tõeline kontroll.
 • Turunduse mõju ja ettevõtte poolt saadava tulu suuruse reaalajas jälgimine.
Üles
crossmenu