Turundus ja strateegiline – kellele ja miks?

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 8. Jul 2016

Sõna „turundus“ on tihtipeale inimeste teadvuses piiratud ning seostub kulude ning reklaamiga.  Tegelikkuses on turundus ettevõtte olemuse, mõtteviisi ja visiooni elluviimise peegeldus. Turunduse võib jagada ettevõtte siseseks ja väliseks, kus üks ei saa ilma teiseta.

Tänapäevast edukalt toimivat ettevõtet iseloomustab läbiv turunduslik mõtteviis, mis tähendab, et motiveeritud töötajad suudavad klientidele ja omanikele väärtust luua. Rahul peavad olema kõik osapooled!

Turundus tähendab kõikvõimalikes formaatides sõnumite edastamist – juht pöördub oma töötajate poole, üksustevaheline kommunikatsioon, ettevõtte ja  kliendi kokkupuutepunktid ning ettevõttest välja saadetavad sõnumid – järjepidev ja kaasav suhtlus kinnitab osapooltele, et neist hoolitakse ja et koostoimivusest võidavad kõik. Panustamine mõlemapoolselt loob ka väärtust mõlemapoolselt!

Strateegiline lähenemine turunduses täpsustab suure plaani detailsemaks ja annab juhtnöörid, kuhu ja millisel määral panustada.  Oluline on luua sõnumid ettevõtte sees ja ettevõttest väljapoole nii, et töötajad ja kliendid tunnevad kindlustunnet tuleviku suhtes ja saaksid kinnitust tehtud valikute õigsuse osas.

Turundus on meie ümber igapäevaselt, tihtipeale ilma et me sellele eraldi tähelepanu pööraksime. Suurepärased on vaid need ettevõtted, kes väärtust loovad!

Mari-Liis Tenno
Tenfor Invest OÜ kaasasutaja ja vastutav turunduskonsultant

Üles
crossmenu