Jätkusuutliku ettevõtte neli printsiipi

Autor: Mari-Liis Tenno
Kuupäev: 8. Mar 2018

Mitte ainult turunduses, vaid ka kogu äris, peame olema proaktiivsed, et meie äri oleks jätkusuutlik. Äri eesmärk on alati teenida raha, aga samas on seal kõrval oluline ka rahulolu ning tulemuse vastavus soovidele – olgu see siis isiklik elu, raha, vaba aeg, suhted jne.

Tänases blogis räägin 4-sammulisest prioriteetide jaotusest, millele pead tähelepanu pöörama, et sinu äri, eraelu ja rahulolu oleks tasakaalus ja jätkusuutlik. Kuna fookuses on turundus ja ettevõtlus, siis näited taanduvad ärile.

NELI prioriteetide jaotust


KONTAKTID | RAHA/TULEMUS KOHE | BRÄNDING | RAHA/TULEMUS TULEVIKUS

Järgnevalt vaatame neid kõiki lähemalt, mida need tähendavad ja millele pead tähelepanu pöörama.

KONTAKTID

Need võivad olla uued tutvused, kliendid, ärikontaktid, uued tarnijad, Facebooki, Youtube kanali, Twitteri, e-maili listi, Messengeri kontaktide arv. Samuti veebilehe või äpi külastajate andmete kogumine, et võimaldada  teha taasturundust – ehk soojadele kontaktidele suunatud reklaami, müüki ja pakkumisi.

Sinu toote ja brändiga tuttav inimene ostab toote oluliselt suurema tõenäosusega kui külm kontakt. See on lumepalliefekt – alguses siledal maal lükkamine on raske, kui saavutad juba teatud tuntuse, brändi, imago siis pall kogub hoogu ning on vaat et raske juba pidama saada.

Siin ka oluline turundus ja müügifakt – kordusmüügi tegemine on juba kordades lihtsam kui esmase kontakti ja müügi saavutamine.

Mida paremini sa tead oma uue kontakti saamiseks vajalikku tehtavat tööhulka ja sellega kaasnevat kulu, seda paremini omad sa ülevaadet kuidas sinu ettevõttel tulevikus läheb ja saad seda kontrollida.

Esmalt on vaja tuua sisse piisavalt päringuid, et äri toimiks ja siis on vaja tegevusi optimeerida, et võtta nendest maksimum.

Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et pead vaatama alati tervikut. Kui tood koju päringud, aga toode ei vasta ootustele ja jätkutegevusi pole, siis on kontakti ja päringu sissetoomine maha visatud aeg ja raha.

Jätkutegevuste jaoks saab kasutada palju ka automatiseerimise tööriistu. Näiteks seada üles automaatvastused ja jätkukirjad – seda saab teha näiteks programmidega Drip või Mailchimp. Müügitegevuses saab tagada järjepidevuse kasutades CRM tarkvara nagu näiteks Eestimaine Pipedrive.

RAHA/TULEMUS KOHE

Need on tegevused, mis kahjuks enamusel meist võtavad enamuse päevasest ajast, samas on need aga ülimalt vajalikud, sest toovad täna leiva lauale ja tagavad käibevahendid äri arendamiseks. See on otsene tegevus, kus teatud hulk tööd ja aega tagab meile mingi kindla hulga sissetulekut.

Siin saab viidata tagasi esimesele punktile. Kui sa tead näiteks, et sul kulub X tundi, et saada uut klienti või et 1000-st saadetud emailist tuleb sul X arv tellimusi. Siis muutes sisendit, näiteks hankides uusi e-maili kontakte, saad mõjutada RAHA KOHE numbrit. Võib ka juhtuda, et niipidi analüüsides selgub, et antud tegevus pole sel viisil jätkusuutlik ja vajab reorganiseerimist.

Siin saab kindlasti abiks olla ülejäänud müügitunneli optimeerimine. Näiteks kui 1000 kontaktist ostab 10 (ehk 1%) ja sellega jääd nulli siis ostude määra suurendamine 1-lt protsendilt näiteks 1,4 protsendile võib tähendada, et tegevus on juba vägagi kasumlik. Seega vaatamata üle kogu müügitunnelit ei tohi teha ennatlikke järeldusi.

Tulemuste paranemise võib saavutada väga erinevate tegevustega, näiteks:  sõnumi muutmine, toote puhul hinna korrigeerimine – on ka juhuseid kus hinna tõstmine võib tuua kaasa oluliselt suurema ostude arvu, sest uus hind on palju usutavam. Samuti kodulehe kiirus, pakendi kujundus või ka „osta siit“ nupu värv.

Raha kohe on väga oluline komponent, aga ainult sellele keskendudes jääd alati orav rattasse ja kliente taga ajama.

Ideaalne stsenaarium on see, et pead olema oma valdkonnas nii hea, et kliendid ajavad sind taga. See toob kaasa positiivse spiraali, kus kõik liigub paremuse poole.

  • klient teab, et oled antud valdkonna autoriteet,
  • ta teab, et ta saab soovitud lõpptulemuse,
  • ta tahab sinult uuesti tellida või teenuse puhul sinuga koos töötada – mis on väga oluline, sest teenusepakkuja initsiatiiv ilma kliendi panuseta pole jätkusuutlik
  • sind tasustatakse töö eest vääriliselt

Tänu sellisele kooslusele on kõik osapooled motiveeritud – tekkiv energia võimaldab panustada kliendile veel rohkem aega ja pakkuda veel paremat toodet või teenust ning sellega kaasnevat tulemust ja kliendirahulolu.

Seega RAHA/TULEMUS KOHE on oluline, aga tuleb endale teadvustada, et pakkudes kvaliteetset teenust või toodet, töötad sa kliendi heaolu nimel või ehitad kliendi äri ja varasid ning see ongi antud tegevuse eesmärk ning seda tuleb teha niihästi kui võimalik, kasutades oma parimaid erialased kogemusi.

BRÄNDING

Brändingut saab vaadata mitme tahu alt – see on nii isiklik, sinu äri või sinu toote bränd. Personaalses plaanis võib see tähendada seda, kui tore ja austatud sa oma kolleegide või koostööpartnerite seas oled ja sisaldada nii personaalsed meeldimist, kui ka sinu professionaalset pädevust.

See ei pruugi üldsegi tähendada, et pead olema maailma kõige toredam ja soojem inimene. Sõltuvalt valdkonnast võib ka külm ja kalk imidž olla sinu bränd. Sõltuvalt näiteks valdkonnast on teada paljusid muusikuid, kes on personaalselt äärmiselt ebameeldivad, aga neil on just tänu sellele standardseid uskumusi muutvale käitumisele miljoneid fänne maailmas. Nende puhul see töötab aga ilmselt mitte enamus valdkondades.

Tava mõistes bränd on sinu nime ja toote tuntus ühiskonnas, ning see toetab kliendi ostuotsuse tegemist, samuti hinda, mida klient aktsepteerib ning mõjutab ka kõikide teiste otsuste tegemist.

Näiteks, kui sul on tugev professionaalne bränd, siis on sul oluliselt lihtsam veenda oma potentsiaalseid kliente sulle oma kontakti andma ning sul on ka olulist lihtsam suunata neid ostuotsust tegema. Sama kehtib ka koostööpartnerite osas. Siin toimib sama lumepalli efekt – mida tugevam on su bränd, seda „lihtsam“ on teostada ja ette valmistada ka kõiki teisi tegevusi.

RAHA/TULEMUS TULEVIKUS

See on väga oluline osapool. Nagu varem mainitud, on sul vaja tegeleda RAHA KOHE tegevustega, et toita ennast ja oma äri, aga kui sa ei mõtle pikemalt ette, siis jäädki alatiseks orav rattasse. Seega ükskõik, mida teed, pead pühendama alati teatud osa oma ajast ja tööst tegevustele, mis sulle hetkel kohe tulu ei too, aga tagavad selle, et sa arendad või ehitad välja oma varasid, mis sulle tulevikus hakkavad tulu tooma või põhiolemuselt passiivset sissetulekut suurendavad.

Ühtepidi kõik eelnevalt mainitud kolm osapoolt toetavad seda tegevust, kui sa teed neid õigesti ja teadlikult. Uute kontaktide kogumine on potentsiaalne klient ja tulu tulevikus. Kliendibaasi kasvatamine ja parima toote ja teenuse pakkumine on oma usaldusväärsuse kasvatamine ja korduvklientide arvu suurendamine. Ning samal ajal brändi kasvatamine toob kaasa sinu tuntuse ning lihtsama protsessi uute klientide värbamiseks.

Aga seda tuleb teha teadlikult. Kui sa kulutad täna 160 tundi kuus, et oma äri töös hoida ning kui sa kulutad ka tulevikus 160 tundi kuus, et sama süsteemi töös hoida, siis selle punkti eesmärk on sul täitmata.

Alati tuleb töötada selle nimel, et pakkuda sama head teenust aga kiiremini, paremini, efektiivsemalt. Seda saab saavutada automatiseerimisega, valdkonna spetsiifiliste koostööpartnerite kaasamisega jne. Alati ei tähenda see, et pead rohkem teenima. Eesmärk võib olla ka saavutatud sellega, et saad tehtud sama töö ja teenid sama tulu 40 töötunni asemel 4 tunniga.

Samuti tuleb mõista termineid õigesti. Klient on alati sinu jaoks RAHA KOHE allikas. Efektiivsuse ja automatiseerimisega võid saavutada tulu suurenemise, aga sina seda allikat kunagi ei kontrolli ja klient saab sulle alati öelda, et nüüd on koostöö ja sellega ka sinu tuluallikas lõppenud.

Eesmärki täidab mingil määral kinldasti aga toode või teenus, mis on nii hea, et klient ei taha sellest loobuda, vaid tellib regulaarselt uuesti, tagades nii stabiilse sissetuleku ja mõlemale poole kasumliku koosöö.

RAHA TULEVIKUS sammus tuleb lisaks keskenduda tegevustele, mis loovad ja arendavad sinu varasid: näiteks oma äri või ärisid ja oma investeeringuid, mis toovad sulle kokkuvõttes passiivset tulu. Siia alla kuuluvad investeeringud automatiseerimisse, tehnoloogiasse, headesse töötajatesse. Samuti investeerigud teistesse ettevõtetesse, kinnisvarasse, aktsiatesse, võlakirjadesse, krüptovaradesse ja samuti intellektuaalne omand nagu raamatud, patendid jne.

Lisaks saab seda teha lähenedes oma põhitegevusele teise nurga alt. Näiteks, kui müüd toodet, siis selle juures üritada protsessi automatiseerida niipalju kui võimalik või lisada oma tootevalikusse infotooteid, mille müügi saab täielikult automatiseerida ning ka püsikulu on null.

Kui müüd teenust, saad saad näiteks valikusse lisada tooteid, et enda ajafaktor mängust välja võtta või selle hulka vähendada, pakkudes samas ikka kvaliteetset teenust. Mõelda tuleb laiemalt ning eesmärki saab täita mitmeti. Mõnigate näidetena võib siia kategooriasse lisada infotooted, raamatuid, samuti soovitusturundus (affilate marketing) ja müük koostööpartneritega.

Loomulikult tuleb keskenduda oma põhitegevusele, et olla selles parim. Aga hajutamise mõistes tuleb tegeleda ka alternatiividega. Seda, kas siis ise majandades või kasutades koostööpartnereid.

Pikaajaliste koostööprojektide osas tuleb seada õiged omandi suhted, et sul säiliks kontroll ning tänane panus tooks sulle ka tulevikus dividende.

KUIDAS NEID NELJA OSAPOOLT BALANSSEERIDA

Oluline on tähelepanu pöörate kõigile neljale – ideaalis peaksid kulutame neile aega võrdselt.

Äri ja turunduse seisukohtalt on oluline jälgida, millisest tegevusest raha sisse tuleb: järjepidevalt saab mõõta, kui palju maksab sulle uue kontakti saamine või ühe müügi tegemine. Brändi nii otseselt mõõta ei saa, aga selle kasv peab õigesti kasutades kõiki teisi näitajaid parandama.

Stabiilususe ja kindlustunde huvides on oluline pöörata tähelepanu sellele, kuidas on tasakaal RAHA KOHE  ja RAHA TULEVIKUS sissetulekute vahel. Kui kõik tuleb RAHA KOHE tegevustest, siis oled ise või su äri väga haavatavad. Oluline oleks saavutada aja jooksul tasakaal, et RAHA TULEVIKUS sissetulekud – investeerinud, dividendid, automatiseerimine ja ka õiged kliendid ja koostööpartnerid – tooksid üle poole sinu tulust.

Näited on siin tihtilugu RAHA põhised aga seda saab ja peabki laiendama ka kõikidele teistele elu valdkondadele, nagu suhted, tervis ja rahulolu oma keskkonnaga. Pead pühenduma võrdselt sellele, et sul on piisavalt toredaid inimesi enda ümber, et sul on täna hea olla ning mõtlema ka selle peale, et kuidas asju korraldada, sul oleks ka homme ning 10 aasta pärast kõik hea – toredad, õiged ja inspireerivad sõbrad ning perekond enda ümber, tervis korras ning kõik veelgi parem kui varem.

Kokkuvõtlikult saame öelda, et võrdselt on vaja tegeleda kõigi nelja osapoolega, kui sa ühe jätad unarusse, oled oma tegevuses haavatav. Panusta järjepidevalt ja teadlikult nendesse kõigisse ning võid rahuliku kindlustundega vaadata tulevikku!

Üles
crossmenu