Turundustegevuste teostamine

Kuidas sisseostetud turundusteenus töötab?

Sinu ettevõtte edu ja soovitud tulemuste saavutamine on meievahelise koostöö eesmärgiks.

Planeerimisfaasis oleme õppinud tundma turgu, koostanud tegevusplaani Sinu ettevõte nähtavamaks muutmiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks ning nüüd alustame tegevusplaani elluviimist.

Tegevusplaan sisaldab kirjeldusi koos eelarve, tähtaegade ja mõõdikutega ning teostus lähtub otseselt sellest. Jooksvalt anname tagasisidet protsesside edenemise kohta ja vajadusel kohtume ülesannete täpsustamiseks.

N

Õpime Sinu ettevõtet tundma

N

Kaardistame turu, millel Sinu ettevõte tegutseb

N

Koostame tegevuskava

N

Viime tegevused ellu määratud ajagraafikus ja eelarvega

N

Seame mõõdikud

N

Hindame tulemusi