Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Kuidas hoida ja juhtida kliendisuhteid?

Suhted klientidega – nii sisemiste kui ka väliste klientidega – on elujõud hästi toimivale ettevõttele. Ettevõtted, kus tegeletakse teadlikult kliendisuhete juhtimisega, on kindlasti sammu võrra ees nendest, kes sellega teadlikult ei tegele. Süsteemi loomisel on seda juba lihtne järgida ja täiendada selliselt, et suhete loomine, hoidmine ja parendamine on jätkusuutlik tegevus. Kliendisuhete juhtimisele (Customer Relationship Management – CRM) on võimalik läheneda väga loominguliselt, nt sündmustega seonduv, aga ka masinlikult nö külmkõnesid tehes ja lahtreid täites. Klientidele lähenemine on alati seotud indiviidi omapoolsete arusaamade ja eelistustega ning nende oskusliku ärakasutamisega.

Kliendisuhete juhtimise puhul kiputakse ikka rääkima vaid välise kliendiga tegelemisest. Ka sõna „KLIENT“ seostub meile pigem ostusooritajaga mitte ettevõtte töötajaga. Kuid olulised on mõlemad!  Kuidas tegeleda süsteemselt sisemiste ja väliste klientidega selliselt, et töötajad leiavad motivatsiooni ettevõttesse panustada ja seda arendada ning kliendid ei osta vaid korra, vaid on ettevõtte korduvostjad ja soovitajad turul? Jah, loomulikult on olulised ka toote kvaliteet, hind, jaotusvõrgustik ja muu, mis muudavad toote/teenuse terviklikuks, kuid antud artikli fookuses on suhete haldamine.

Juhtimise aluseks võib tuua kaks märksõna, tunne teda, kellega suhtled, tea tema ootusi ja vajadusi ning kommunikatsioon, mida on alati pigem vähem kui rohkem! Neile kahele fookuspunktile tuginedes suudetakse väga suuri tegusid korda saata!

Suhete juhtimise süsteemi loomisel on hea tugineda erinevatele programmidele, aga need on mõeldud siiski kontseptsiooni toetamiseks, mitte lähtepunktiks endaks. Millised on kliendisuhete arendamise juures kõige olulisemad pidepunktid, millele suhted rajada.

 • Selgita välja kliendi vajadused – on ta töötaja või klient – tea millised on tema ootused. Siin on Sinu kõige paremaks tööriistaks küsimuste esitamine! Hea juht on hea kuulaja! Mida rohkem Sa kliendi vajadustega kursis oled, seda paremini saad Sa tema vajadusi rahuldada ja seda õnnelikum on ta Sinuga koostöös.
 • Kaardista vajadused – tihti kipume kohe lahendust välja pakkuma, ilma süvenemata või tuumani jõudmata. See võib tagasivaadetes osutuda suureks eksimuseks, sest pakkudes kliendile oma nägemust mööda kohest lahendust, ei lahenda me tema jaoks probleemi tuuma, mis tähendab, et ta ostab meilt terviklahenduse asemel vaid osa sellest kui sedagi. Olles piisavalt kannatlik ja tähelepanelik suudetakse lahendus tegelikule vajadusele leida.
 • Vastavalt probleemile, leia lahendus – lahendused sünnivad kliendist lähtuvalt ja mitte vastupidi. Kõige õnnelikumad on kliendid siis, kui nende ootused saavad täidetud. Kui lahenevad tegelikud probleemid ja edasiliikumine saab jätkuda.
 • Süsteemide ja tööriistade kasutamine toetab suhteid (CRM programmide kasutamine) – meil on programmid töötajate haldamiseks ja klientidega tegelemiseks. Küsimus ei ole pelgalt masinlikus andmete sisestamises, vaid programmid on need, mis meie eesmärkide saavutamist toetavad. Suhete hoidmises võimaldavad need olla meil detailsemad, ajaliselt täpsemad ja pakkumise osas soovidele vastavam. Tipptasemel CRM on meie eestimaine Pipedrive – soovi korral saad seda terve kuu tasuta testida vajutades siia. 
 • Edasta vaid asjakohast infot – kontakteerudes paku vaid seda informatsiooni, mis on oodatud. Näiteks tähtpäevade meelespidamine võib teinekord vägagi oodatud olla.
 • Tegele tagasisidega – esmalt on oluline seda üldse küsida, aga teisalt vaid küsimisest ei piisa. Tagasiside annab Sulle informatsiooni, kuidas edasi tegutseda, et paremaks ja efektiivsemaks muutuda – kasuta seda enda hüvanguks! Ole kiire vastama ka negatiivsele tagasisidele, ka siis, kui Sul ei ole kohest lahendust, anna teada, et hoolid ja tegeled lahenduse otsimisega. Infosulg ja piiratud kommunikatsioon võivad tekitada „lumepalli“ efekti ja põhjendamatult võib olukord kontrolli alt väljuda.
 • Analüüsi suhete tegevusmustreid – kliendikäitumisest tulenevad tegevused on meile indikatsiooniks edasiste sammude astumisel! Kuidas on kontaktid meiega seotud, kui tugev suhe on – sellele põhinedes saab teha otsuseid omapoolse panustamise osas. Sea suhete prioriteedid vastavalt suhte tugevusele – panusta neisse, kellega suhe on jätkusuutlik ja mõlemale poolele kasulik.

Kliendisuhete juhtimine on süsteemne ja jätkusuutlik vaid juhul, kui sellesse panustatakse – kogutakse informatsiooni, analüüsitakse tegevusi, seatakse prioriteete ja parendatakse protsesse. Tulemused tulevad igaljuhul, loeb järjepidevus ning soov kasvada ja asju paremini teha!

Kuidas ehitada klienditunnel?

Kuidas ehitada klienditunnel?

Nagu vesi on inimesele elueliksiiriks, nii on ka kliendid ettevõtete eluveeks. Ilma klientideta ei ole ettevõtet. Klientide võitmiseks ja kaasamiseks ei piisa ühekordsest „hõikamisest“. Oluline on teha järjepidevaid tegevusi, mis ärataks potentsiaalsete huvitundjate tähelepanu ja tekiks diskussioon, mille tulemusi saab mõõta ostudes ehk rahas. Selleks, et tulemusteni jõuda, on oluline ehitada klienditunnel, mida mööda potentsiaalne ostja liigub, jättes tulemusena raha Sulle. Kuidas sellist klienditunnelit ehitada ehk kuidas saada klaas vett täis?

Kui alustada veeklaasi täitmisega kõige laiemas mõttes, siis esmalt on oluline turul oma sihtgruppi silmas pidades nähtavus saavutada.  Selleks on oluline viia oma sõnum turule, kes sa oled, millega tegeled ja tekitada huvi enda vastu. Selle tulemusel tõstad Sa teadlikkust oma brändist.

Tööriistad, mida teadlikkuse kasvatamiseks kasutada on väga erinevad ja võivad olla nii digitaalsed kui ka vahetud kontaktid. Loetlen siia mõningad: koduleht, Google Adwords, retargeting, SEO, blogi, strateegilised partnerlussuhted, avalikud sõnavõtud, reklaam lehes, brošüür, flaierid, pressiteated, Facebook, Printerest ja Instagram. Aga see loetelu jätkub.

 

Teine etapp on kontakti endaga sidumine. See tähendab, et oma tegevuste tulemusel sa kaasad kliendi ja lood nö „magneti“, mis potentsiaalsele kontaktile nii palju huvi pakub, et ta on nõus Sulle oma kontaktid loovutama, annab telefoninumbri, emaili vmt. Kontakti saab  jätta maandumislehele materjali allalaadimisel nt.

Kontakti saamine on eelduseks edasiste tegevuste rajamisel – võib võtta isegi aastaid, olenevalt toote hinnast, kui klient lõpuks ostab, aga kontakt on see, kellele saab turundustegevused suunata, et tema usaldus võita ja ta nii kaugele viia, et ta lõpuks raha loovitab.

Siit järgmine ongi usalduse loomine – läbi väärtuse pakkumise, kas siis klienti harides, lõbustades, lahendusi pakkudes, võidad Sa tema usalduse. Sest usaldus on alus sellele, et Sa muutud tema jaoks turul antud valdkonnas number üheks ning kui tal tekib vajadus, siis ta pöördub probleemi lahendamiseks just Sinu poole. Töövahendeid usalduse kasvatamiseks on ka mitmeid, aga nt infograafikud, webinarid, tagasiside, eripakkumised, töötoad, külastused, blogipostitused, konsultatsioonid, garantii, bränd jne.

Ja viimane etapp on ostu sooritamine, protsess peab olema, kiire, mugav, lihtne ning ostja peab tunnetama, et välja antud raha eest saab ta piisavalt väärtust. Või isegi, et väärtust sai pisut rohkem kui ta ise välja käis. Klient, kes jääb kogu klienditunnelis liikumisega rahule, on parimaks jätkukliendiks Sulle, usaldus on olemas ja ta on ka turul Sinu suurim turundaja ehk saadik, sest rahulolev klient teeb teavitustöö Sinu eest ise – kiites Sind oma sõpradele ja soovitades Sind, kui neil on vaja sama toodet või teenust.

Selliselt saab piltlikult võttes Sinu ettevõtte klaas vett täis, Sul on juua ehk kliente, kes on ettevõtte eluveeks. Siinkohal on oluline veel ära märkida, et üks tegevus ei kahanda teise tegevuse väärtust ehk kogu protsess peab olema terviklik. Näiteks kui Sul on kampaaniad üleval ja kliendid tulevad ostma, aga teenindus ei ole kiita, siis ostja tagasi ei tule ega soovita Sind. Kui Sa oled kontakti saanud ja temaga jätkutegevusi ei tee, siis ei ole sellest kontaktist Sulle suuremat abi. Tulu toob süsteemne lähenemine pikaajalises perspektiivis.

Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Kuidas võita turundustegevuste automatiseerimisest?

Populaarne sõnapaar turunduse automatiseerimine annab meile mitmeid võimalusi, kuidas lasta süsteemil meie eest tegevused ära teha. Ka erinevad uuringud näitavad, et automatiseerimine tõstab klientidega suhtlemise kvaliteeti ja nende seotust Sinuga, muutes ostjad enam seotuks ja ostuvalmis.

Oma tegevuste automatiseerimisel tuleb aga mõelda alljärgnevatele küsimustele.

 • Kuidas sobib automatiseerimine Sinu ettevõttele?

Kas oled analüüsinud, kuidas kliendid Sinu käest ostavad, kui palju seal on inimlikku faktorit ja millised tegevused oleks võimalik lasta süsteemil iseseisvalt ära teha? Kui Sa tead täpselt, milline on Sinu ideaalklient ja tema ostukäitumine, siis vastavalt sellele saad kujundada tema sammud ostu sooritamiseni.

Automatiseerimine ei tohiks kunagi olla võlts ja inimkauge, vaid pigem isiklik ja andes kiire tagasiside vastavale kliendikäitumisele. Näiteks kui klient teeb kodulehel teatud liigutuse, siis ilma et Sa ise peaksid postkasti minema ja talle vastuse kirjutama, saab ta selle süsteemilt automaatselt, kas tänukirjana, tekstifailina või edasiste juhistega. Klient on rahul kiire tagasiside eest ja Sinul on tehtud edasised sammud kliendi kaasamiseks.

 • Millist sisu Sa oma potentsiaalsetele klientidele pakud?

Oled Sa mõelnud, millise sisustrateegiaga Sa välja lähed, kas see, mida Sa sisuna toodad, on väärtuslik ka Sinu potentsiaalsetele klientidele? Näiteks tuues oma kodulehel teostatud tööde all välja projektiga seotud suurimad võidud, siis kas Sinu potentsiaalne klient suudab sealt sõnumist välja lugeda, et see on näitlikustamaks tema enda võimalikku võitu Sinuga koostööd alustades.

Automatiseerimine annab Sinu sekkumiseta talle võimaluse näidistöö alla laadida, sellega tutvuda ning sealt edasi saadab süsteem talle näiteks tänukirja või siis uue pakkumise automaatselt, uurimaks kas tal on huvi Sinuga ühendust võtta, abi saada või arutada võimalusi  edasise koostöö osas jne. See ring võib olla päris pikk, ilma et seal inimfaktorit vahel oleks. Aga saadetav sisu peab olema piisavalt täpne ja väärtuslik, et see potentsiaalse kliendi ära seob ja teda edasisi tegevusi tegema paneb.

 • Kui palju on Sul turul potentsiaalseid kliente?

Automatiseerimiseks peab Sinu veebilehekülg tõmbama turult ligi potentsiaalseid kliente, kellele tegevusi automatiseerida. Nt Case-study’sid tehes, mida on siis võimalik alla laadida ja mille tulemusel nad Sulle oma emaili annavad, siis sellele emailile saab hiljem saata asjakohast informatsiooni ja neid endaga enam ära siduda, tehes neile edaspidi järel- või lisamüüki. Kui Sinu kliendilist on väga väike, siis kohati on ilmselt mõttekam tegeleda otsese dialoogiga ja vahetuma suhtlusega.

 • Kas Sul on piisavalt ressurssi turunduse automatiseerimiseks?

Turunduse automatiseerimine võib olla üsnagi kulukas, sest erinevad platvormid ja süsteemid maksavad. Lisaks, kas Sul on inimesed, kes sisu toodavad. Tegemist on ajamahuka  ja süsteemse tööga, kus tulemusi toob vaid järjepidevus. Süsteemide ülesseadmisel peab olema teadlik omavahel integreeruvatest platvormidest, et hiljem ei selguks nende omavaheline mittesobivus, kui juba kulutused tehtud. Tänapäevased programmid toetavad mitmeid tegevusi, kui neid oskuslikult kasutada on võimalus oma efektiivust ja tulusid tõsta märkimisväärne.

 • Kas Sul on mõõdikud paigas?

Turunduse automatiseerimise puhul on oluline teada, millised on Sinu ootused tulemustele, mida Sa täpselt mõõdad ja millises ajavahemikus? Turunduse eesmärk on tuua „majja“ kvaliteetseid kontakte ja need müügile edasi suunata. Tulemused saavad paraneda ainult sellisel juhul, kui Sa tead täpselt, mida Sa mõõdad. Oluline on teada, kus sa oled, millised tegevused tulemusi toovad ja kuhu oled teel ehk kuidas tulemused ajas muutuvad.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et turunduse automatiseerimine on võimas tööriist, kuid Sa pead arvestama, et see ei sünni hetkega, sellesse tuleb panustada palju tööd, aega ja olema järjepidev.  Samas, kui Sa pühendud, siis võid kindel olla, et see investeering annab Sulle turul suure eelise ja seda seda lihtsal põhjusel – võidab see, kes suudab teenindada kõige suuremat kliendigruppi, olles samas ajal vahetu, kuluefetkiivne ja pakkudes suurimat väärtust.

Turundusstrateegiad tehakse võitjatele võitmiseks!

Turundusstrateegiad tehakse võitjatele võitmiseks!

Tere sõbrad

Täna ma räägin teile strateegilisest turundusest ja sellest, miks me seda teeme, kellega koos me seda teeme ja kuidas me seda teeme. Strateegiaid on välja mõeldud sajandeid – näiteks vanad Hiina sõjakavalused või Trooja hobune “vallutamatu” linna alistamiseks. Strateegiad mängivad sama tähtsat rolli ka tänapäeva ettevõtluses. Kõik me tahame võita ja edukad olla! Selleks, et neid eesmärke saavutada ja olla edukas pikas perspektiivis, tuleb tegeleda kõige raskema “töö” ehk MÕTLEMISEGA. Edu saladus on võtta aega ja mõelda välja, mis on oluline, eemaldada ebaoluline ja keskenduda olulise elluviimisele.

Meie loome strateegiaid ettevõtetele, kelle soov on maailma paremaks muuta, kasvada läbi koostöö ise ja maksimeerida oma ettevõtte tulemusi. Turundusplaane loome ettevõtetele, kelle soov on läbi edu luua uut väärtust ühiskonnale. Meie turundusstrateegiad, läbi mille oleme leidnud väljundi, kuidas koos ettevõtetega panustada parema ühiskonna loomisele, toetuvad kolmele põhisambale, millest lähemalt alljärgnevalt.

Esimene sammas kujutab endast USKU ettevõtte liidrite poolt sellesse, mida nad teevad ja millist väärtust nad sellega inimkonnale loovad. See sisemine kindlus, mis on lausa eemalt tunnetatav.  Enesekindlus peegeldub välja ja nii tekivad järgijad ning koos liigutakse edasi mõlemad ennast väärtustatuna tundes. Siin tahaks rääkida ühe loo. Väike lasteaiatüdruk istub vaikselt ja joonistab segamatult klassi tagumises nurgas. Mõne aja möödudes läheb õpetaja tema juurde ja uurib, et mida ta seal joonistab. Tüdruk vastab, et jumalat! Mispeale õpetaja küsib, et kuidas Sa teda joonistada oskad, keegi ei ole ju teda kunagi näinud ega tea, kuidas ta välja näeb. Mispeale ütleb tüdruk, et varsti saavad kõik teada!
Esimese samba toimivust ärilises mõttes saab mõõta uute klientide arvuga kokkulepitud aja perioodil.

Teine sammas kujutab endast  hingega panustamist ehk alati oma parimal tasemel püsimist. Olles saanud omale järgijad ehk kliendid, kellega koostööd tehakse, siis on oluline neile alati tasemel KVALITEETi pakkuda. Järjepidevus teeninduse ja toote kvaliteedis selle kõige laiemas mõttes, tagab  stabiilsuse ja kasvu. Oluline ei ole klienti võluda korra, vaid korduvalt. Soovin rääkida loo, kuidas perekond läbi Euroopa sõidab. Nad valivad kohvijoomiseks alati tuntud kaubamärgiga bensiinijaamasid. Nad ei pea pettuma juues alati maitsvat kohvi. Kord aga mõtlevad, et hästi, võtame seekord kohalikust teeninduspunktist, näeb välja viisaka kohana ja kvaliteetse kaubamärgina. Aga oh häda, seal pakutav kohvijook ei kõlba kuhugi. Ehk küsimus ei ole, kui palju Sa suudad kliente ära võluda ühe korra, vaid pakkuda neile püsivat kvaliteetset teenust korduvalt. Seega strateegilise turunduse teist sammast saab mõõta püsiklientide kasvu järgi.

Kolmas sammas keskendub ETTEVÕTTE TÖÖTAJAtele. Läbi kommunikatsiooni, arengu ja motivatsiooni on ettevõttesse uskuvad töötajad ettevõtte kõige suurem väärtus. Töötajad teavad, et ettevõtte brändi luuakse seestpoolt väljapoole. Ka siin on mul üks lugu rääkida. Hotelli külastas tore perekond väikeste lastega. Koju jõudes avastas aga pereisa, et perepoja lemmik mõmmi on hotelli jäänud. Kuna poeg oli murest murtud ja soovis oma mõmmit tagasi, siis kirjutas pereisa hotelli, et kas nad saaksid mõmmi tagasi saata ja ka ühe pildi saata, et näidata pojale, et tema kõige kallimaga on kõik korras. Seepeale saatsid hotelli töötajad mõmmist pilte, kuidas ta liumäest alla lasi, rannal päevitas, kõrrega mahla jõi ja puhkust nautis. Ehk loo moraal, ettevõtte töötajad naudivad oma tegemisi, leiavad arenguaspekte ja peegeldavad selle kõikjal kliendiga kokkupuutudes ettevõttest väljapoole. Kolmanda samba tulemusi saab mõõta pikaaegsete, entusiastlike ja positiivsete töötajate aru  ning ka rahulolevate klienteide läbi.

Turundus on loonud meile võimaluse kaasa rääkida ja oma panus anda koos ettevõtjatega ühiskonda paremaks muuta. Läbi sõnumite, kommunikatsiooni tunnelite järjepidevaid tegevusi teha, saame oma klientidel aidata vähima vaevaga üles leida need inimesed, kes ka tegelikult ettevõtte pakutavast toodest või teenusest kasu saavad.

Nautige ja tehke südamega seda, mida te teete!

Mari-Liis Tenno
TENFOR marketing

Kui kiiresti toob turundus tulemusi?

Kui kiiresti toob turundus tulemusi?

Ettevõtte omanikke huvitavad tulemused ja meilt kui turundajatelt oodatakse müügile tuge. Turunduse tulemusi soovitakse näha sama kiiresti kui müügitulemusi, aga siin on põhimõtteline vahe – kui müük saab tagasiside kohe, ost toimub või ei, siis turunduse mängumaa on palju laiahaardelisem – eesmärk on kasvatada turul teadlikkust ja veendumust heast tootest või teenindusest. Tulemuste mõõtmine on keerulisem – samas müügiga alati ühilduv ehk ettevõtte kasv.

Enamjaolt on ettevõtete omanikepoolseks tagasisideks, et turunduse tulemusi oleks vaja olnud juba eile. Turunduses asjad nii kiirelt ei käi. Samas on hea, kui ajafaktor teemaks võetakse, sest nii mõistetakse mõlemapoolselt reaalseid ootusi enne turundustegevustega alustamist.

On oluline, et ettevõtjad mõistaksid, et turunduses tulemusteni jõudmine võtab oma aja ning kui käsil on järjepidev turundusprotsess ja tegevusi püsivalt ellu viiakse, siis need tulemused ka tulevad.

Kuidas ajafaktorit turundustegevuste juures määrata?

Pole olemas kindlat ajavahemikku, millal turundus ettevõtte jaoks tulemusi annab.

Alustada tuleb olemasoleva olukorra kaardistamisest. Millised on Sinu pakutavad tooted ja teenused. Kui pikk on müügitsükkel. Olenevalt sellest võib turundustegevustele kuluda kuus kuud kuni kaks aastat. See tähendab, et pika müügitsükliga toodete teenuste turundamine võtab ka pikemalt aega.

Tulemuste nägemine sõltub turundaja kogemustest ehk millise turundajaga Sa koostööd teed. Kas algajaga, kes ise alles palju õpib või kogenud tegijaga turul, kes omab kogemusi, kontakte ja teadmisi. Üks ei ole vale ega teine õige, küsimus on Sinu vajadustes, kas vajad lihtsamat tuge asjade ärategemiseks või laiahaardelisemaid kampaaniaid koos strateegiaga. Kogenud turundajaga tulevad tulemused tõenäoliselt kiiremini, kuid teatavasti on turundus katsetamine, mis Sinu toote ja teenuse puhul täpselt töötab – tuleb tundma õppida klienti ja tema vajadusi.

Kuigi pole kindlat ajalist reeglit, võib siiski öealda, et kehtib kindel turunduse teekond, mis tuleb tulemuste saavutamiseks läbida

Vundamendi loomine, esimesed 1-6 kuud

Kui Sa alles alustad oma ettevõtte turundamisega, siis on oluline luua strateegia, määratledes ära väärtuspakkumine, sõnumid ja bränd. See võib võtta mõned nädalad kuni mõned kuud, olenevalt toote või teenuse keerukusest ja selle lahtikirjeldamisest turundajale. Lisaks sõltub see koostöövormist – kas Sul on majasisene või väljast sisse ostetud turundaja ning omavahelise suhtlemise kiirusest.

Kui strateegia on defineeritud, saab alustada vundamendi ladumisega, sealhulgas kodulehe ja müügi ühildamisega, mis toob välja, mida Su ettevõte teeb ja keda teenindab. See nõuab keskmiselt kolm kuud tööd, olenevalt kui suur on Sinu ettevõte ja kui palju inimesi on sellega seotud.

Ehitad välja oma turundustunneli, järgmised 6-12 kuud

Pärast vundamendi ladumist, saad Sa alustada turunduskampaaniate realiseerimisega. Mis tähendab oma klientidega regulaarset suhtlemist: avaldad sisu, mis kasvatab Sinu ettevõttest teadlikkust ja korraldad sündmusi, kasutades erinevaid turunduse tööriistu, neid on mitmeid, mille vahel valida. Tegevuste eesmärk on tuua ettevõttesse asjakohaseid päringuid.

Selleks et mõista, kas ettevõttesse tulevad päringud on asjakohased, pead Sa kasutama  erinevaid jälgimissüsteeme. Kui Sul ei ole CRM (kliendihaldamise) süsteemi olemas, siis tuleks see kindlasti luua.

Positiivse ROI (investeeringu tasuvuse) tekitamine, järgmised 12-24 kuud

Tegevuste tulemused võivad tulla alles aasta pärast alustamist. See on küll karm tõde, aga parem seda varakult teadvustada, kui pead liiva alla peita.

Kannatlikkus tasub ära

Töötava turundustunneli tekitamine nõuab pühendumist, aega ja ressursse, kuid see tasub ennast kuhjaga ära ja toob investeeringud kuhjaga tagasi.

Parima tulemuse saavutamiseks on oluline paika panna turundusstrateegia, kaardistada ära suunad, tegevused ja mõõdikud. Turundamine tähendab järjepidevat süsteemset tööd. Oluline on tegevused ette planeerida ja plaan teostada.

Hästi töötavad ettevõtted omavad terviklikku turundust, mis annab ka suurepäraseid tulemusi. Unustada ei tohi, et ettevõtte töötab terviklikuna, kus lisaks turundusele on olulised ka kõik teised tegevused, mis ühtse tervikuna kliendile soovitu annavad.

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et turundus vajab vundamenti ja strateegilist lähenemist, koos sõnumite, tegevuste ja analüüsiga. Turundus tähendab järjepidevaid tegevusi  turul teadlikkuse kasvatamiseks. Tulemused tulevad, kui oled piisavalt kannatlik ja püsid protsessis.